Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

    • Ermeni harfli Kıpçak türkçesinde ikilemeler 

      Tarihî Kıpçak Türkçesinin önemli bir kolu olan Ermeni Kıpçakçası XIII. yüzyıldan XV. yüzyılın sonlarına kadar konuşma dili ve din dili olarak varlığını sürdürmüş, XVI.-XVII. yüzyıllar arasında Batı Ukrayna"da önemli yazılı ...
    • ERMENİ HARFLİ KIPÇAK TÜRKÇESİNDE İKİLEMELER 

      Tarihî Kıpçak Türkçesinin önemli bir kolu olan Ermeni Kıpçakçası XIII. yüzyıldan XV. yüzyılın sonlarına kadar konuşma dili ve din dili olarak varlığını sürdürmüş, XVI.-XVII. yüzyıllar arasında Batı Ukrayna"da önemli yazılı ...