Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Politik riskin döviz piyasasına etkisi: Türkiye uygulaması 

      Demir, Meryem (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Politik risk, politik olaylardan kaynaklanan ve işletmenin varlıklarının değerinin veya yatırımlarının kârlılığının azalmaya yol açan risk olarak ifade edilir. Politik risk, ev sahibi ülke yönetimi, diğer devletler, ...