Advanced Search

Now showing items 1-6 of 6

  • Ahmet Midhat Efendinin “Karnaval” romanını tahlil denemesi 

   Ahmet Midhat Efendi Tanzimat dönemi romancılığının önemli isimlerinden biridir. Yazdığı roman ve hikâyelerde bir milletin yaşadığı kültür ve medeniyet değişiminin izlerini yansıtmaya ve insanları bu değişime hazırlamaya ...
  • Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun şiirinde kadın 

   Bedri Rahmi Eyüboğlu, 1911-1975 yılları arasında yaşamış bir şairdir. Bir güzel sanat olarak gördüğü şiirin yanında resim sanatıyla da ilgilenmiştir. Hem şair hem de ressam olarak renkleri ve kelimeleri kaynaştırmaya gayret ...
  • BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU'NUN ŞİİRİNDE KADIN 

   Bedri Rahmi Eyüboğlu, 1911-1975 yılları arasında yaşamış bir şairdir. Bir güzel sanat olarak gördüğü şiirin yanında resim sanatıyla da ilgilenmiştir. Hem şair hem de ressam olarak renkleri ve kelimeleri kaynaştırmaya gayret ...
  • Bir döneme ışık tutan roman: Panorama 

   Cumhuriyet’in ilanından sonra sadece yönetim şekli değil, olaylar ve durumlar karşısındaki zihniyet de değişmeye başlamıştır. Zihniyet değişikliğinin en hızlı görüldüğü alan sosyal hayat olur. Bu değişikliği hazırlayan da ...
  • İkinci Yeni’nin unutulmuş şairi: Tevfik Akdağ 

   Kayabaşı, Özlem (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 2019)
   İkinci Yeni, Türk Edebiyatı’nın 1950 sonrasında önemli etkileri olan bir şiir hareketidir. Bu anlayış içerisine dahi edilen şairler kendilerini bu harekete mensup olarak görmekten kaçınsalar bile edebiyat tarihlerinde çok ...
  • Nedim Gürsel'in romanlarında yapı ve tema incelemesi 

   Özkan, Doğu (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Türk edebiyatı içinde postmodern çizgide özgün roman anlayışıyla tanınan Nedim Gürsel'in, yazma işini var olma biçimi şeklinde nitelendiren bir sanatkâr olduğu görülür. Romanlarındaki doğu / batı sentezinde önemli yer ...