Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Kuadratik modül morfizmlerinin homotopi sınıfı üzerine 

      Kurtbaş, Asiye (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
      Bu tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, tezde kullanılanacak olan iki eğri arasındaki homotopi kavramına yer verilmiştir. İkinci bölümde, çaprazlanmış modüller ve Nil(n)-modüllere yer verilmiştir. Bu yapıların ...