Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSelçuk Yalçın
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:14Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:14Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFek1qQTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1011
dc.description.abstractGünümüz küresel kriz ortamında yönetimin muhasebeden talep ettiği bilgilerin kapsam ve hacminde değişimler olmuştur. Bu ortamda işletmelerde muhasebeci seçimini etkileyen faktörlerin tespit edilmesi anlamlı sonuçlar ortaya çıkartabilir. Bu yüzden Türkiye’de küçük ve orta büyüklükte işletmelerde muhasebeci seçimlerini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Anketin faktör analizi ve güvenilirlik analizleri ile örneklemin demografik özelliklerinin araştırılması ve çapraz tablolar SPSS 17 programında yapılmıştır. Dört faktör tespit edilmiştir. Bunlar eğitim, toplumsal konum, kişisel özellikler ve parasal konulardır. Bu faktörlerde toplanan değişkenlerin ortalamaları incelendiğinde, işletme yöneticilerinin kişisel özelliklere daha fazla önem verdiklerini ve parasal konuların önceliğinin diğer faktörlere göre daha az olduğunu söyleyebiliriz.en_US
dc.description.abstractIn today's global crisis environment, there have been changes in management's request from accounting scope and volume of information. In this environment, determining the factors of influence the selection of accountants can reveal meaningful results. Therefore, it has been investigated factors affecting selection of accountants in small and medium-sized enterprises in Turkey. Reliability research, factor analysis of the questionnaire and demographic characteristics of the subjects and cross tabs were conducted in SPSS 17 program. Four factors were determined. These are education, social position, personal characteristics and monetary issues. Analyzing the means of variables accumulated in these factors, it can be said that business executives give more importance to personal characteristics and priorities of monetary issues less than the other factors.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleKriz ortamında KOBİ’lerin muhasebeci seçimini etkileyen faktörler: Kütahya araştırmasıen_US
dc.title.alternativeThe factors affecting the chouse of accountant of KOBİ’s in global crisis: A research of Kütahyaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue28en_US
dc.identifier.startpage195en_US
dc.identifier.endpage211en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record