Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEmine Dingeç
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:16Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:16Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFME16TTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1023
dc.description.abstractMalaka Boğazı’ndaki ticari faaliyetleri kendi hegemonyalarına almak isteyen Portekizliler’in Açe sınırlarını tehdit etmesiyle başlayan Osmanlı- Açe ilişkileri, Osmanlı Devleti’nin denizlerdeki gücünü Portekizlere gösterme çabasıyla gelişti. Bu dönemde değişen güç dengeleri ile gelişen ticari ve dini etkenler, Osmanlı- Açe yakınlaşmasını güçlendirdi. Açe Sultanlığı’nın yardım talebiyle gerçekleşen Osmanlı Açe siyasi ilişkileri sonucunda Açe’ye askeri lojistik destek sağlandı. Bu yardımlar ile Osmanlı dini etkisini genişletip Açe’den ticari ayrıcalıklar edinirken, Açe’de Osmanlı’dan elde ettiği askeri teknik destekle Portekizlere karşı mücadele etti. XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti, karada gösterdiği başarıyı denizlerde gösterme çabasındaydı. Bu nedenle, Açe ile başlayan diplomatik gelişmeler aynı zamanda Osmanlı’nın gücünü gösterme fırsatıydı. Bu makalede, XVI. yüzyıl sınırları içerisinde dini, ekonomik ve askeri açıdan gelişen Osmanlı - Açe ilişkileri değerlendirilecektir.en_US
dc.description.abstractOttoman-Aceh relations began when the Portuguese who wanted to dominate the trading activities in the Strait of Malacca threatened the Sultanate of Aceh. These relations gained great momentum after the Ottomans’ efforts to show their sea power to the Portuguese. Changing power balance and trade expansion together with the religious impacts strengthened the imminence between Ottoman Empire and the Sultanate of Aceh. Military logistic was provided to the Sultanate after the beginning of political relations when the Aceh Sultanate asked help from the Ottomans against the Portuguese. While the Ottomans expanded its religious influence by using these military help, the Sultanate of Aceh strengthened its resistance against Portuguese. Since the Ottoman policy in the 16th century was to show its power also in the seas, the relations with the Sultanate of Aceh provided a good opportunity for this. It has to be seen that the Ottomans’ successful policy in the Indian Ocean was an important cause for the Portuguese failure in the Southeast Asia. The purpose of this paper is to evaluate the religious, military and economic relations between the Ottoman Empire and the Sultanate of Aceh in the 16th century.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleXVI. yüzyılda Osmanlı – açe ilişkilerien_US
dc.title.alternativeRelations between the Ottoman Empire and the Sultanate of aceh in the 16th centuryen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage954en_US
dc.identifier.endpage973en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record