Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYavuz Bozkurt
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:21Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:21Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJeE5EQTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1048
dc.description.abstractSosyal, siyasal, ekonomik vb. nedenlerden dolayı sürekli değişim gösteren nüfus, kentlerin en önemli gelişmişlik göstergelerinden biri olmakla birlikte hareketli bir olgudur. İnsanlar değişen yaşam koşullarına ayak uydurabilmek için yaşadıkları bölgeyi terk edip yeni bölgelere yerleşmekte ve bu durum nüfus hareketliliğine yol açmaktadır. Özellikle 1950’li yıllardan sonra Türkiye’de dikkat çekici bir şekilde nüfus hareketliliği yaşanmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, Türkiye’de yaşanan nüfus hareketleri ele alınırken özelde Kütahya ilindeki nüfus hareketliliğinin sebeplerinin belirlenmesine çalışılmaktadır.en_US
dc.description.abstractBecause of social, political, economical, and etc. reasons, constantly varying population, as well as being one of the most significant signs of development, is a dynamic phenomenon. In order to keep up with the varying life standards human beings emigrate and settle down in new places and this causes mobility of population. Particularly after 1950s, mobility of population has been faced in Turkey. Within this concept, in this study it is tried to determine the reasons of mobility of population in Kutahya city in particular while mobility of population throughout Turkey is dealt.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleTürkiye'de nüfus hareketliliği ve Kütahya örneğien_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue30en_US
dc.identifier.startpage291en_US
dc.identifier.endpage300en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record