Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArzu Baykara
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:22Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:22Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0257-4152
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBM05EWTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1051
dc.description.abstractXIX. yüzyılda Aydın Vilayeti Menteşe Sancağına bağlı olan Fethiye Kazası, tarım, hayvancılık ve madenciliğin yoğun olduğu bir yer olarak dikkat çeker. Fethiye, Milas ve Bodrum kazası kadar dikkate değer bir yer olmamakla beraber krom ve manganez madenlerinin işletildiği bir kazadır. XIX. yüzyılda madenlerin genellikle yabancı işletmelerin elinde olduğu görülür. Biz bunu Türklerin elinde yeterince sermaye birikimi olmamasına ve savaş içinde bulunan halkın bu alana el atamamasına bağlayabiliriz. Madenlerin aile şirketleri tarafından işletilmesi ve bunun da yolsuzluklara yol açtığı da görülmekte ise de madenler, önemli bir ihraç malıdır.en_US
dc.description.abstractIn the 19th Century Chrome Mines and The Business Concessions of Mining at Fethiye Fethiye that is connected to the Aydın province-Menteşe Sancak, is notable as a place where intensive livestock, farming and mining at the 19th century. Although Fethiye is not a place like Milas and Bodrum draws attention to the mineral chromium and manganese. In the 19th the mines are usually at the foreign businesses. Accumulation of capital in the hands of the Turks we have enough people to stop the war within a hand in this field can connect. By mining companies to operate their families and that led to the corruption that is seen in these mines are exported to Europe.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.titleXIX. yüzyılda Fethiye kazasındaki krom madenleri ve işletme imtiyazlarıen_US
dc.title.alternativeIn the 19th century chrome mines and the business concessions of mining at Fethiyeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTarih İncelemeleri Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage77en_US
dc.identifier.endpage100en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record