Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTuran Temur
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:24Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:24Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1303-0485
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJMk1USTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1061
dc.description.abstractİlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin kalem tutma biçimleri ile kavrama ve sıkıştırma kuvvetlerini incelemeyi amaçlayan bu çalışma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma evreni Ankara il merkezinde özel bir okulda okuyan birinci sınıf öğrencileridir (n=79). Söz konusu özel okulda bulunan dört farklı şubenin tamamı araştırmaya dahil edilmiştir. Kalem tutma değişkeni açısından ilköğretim birinci sınıf öğrencilerine ilişkin şu sonuçlar elde edilmiştir. Öğrencilerin işaret parmaklarını doksan derecelik açının altında tutanların oranı araştırmaya katılanların yarıdan fazlasını oluşturmaktadır. Öğrencilerin % 60’ı ön kol pozisyonu 45 dereceye kadar dışa dönük bir biçimde ayarlamaktadırlar. Öğrencilerin 4/5’i kalemi baş ve işaret parmağı ile kavramaktadır. Öğrencilerin % 63’ü başparmağını kalem üzerinde konumlandırmaktadırlar. Öğrencilerin yarısı kalemi orta noktadan kavrarken, % 38.5’nin de üst noktadan kavradığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca birinci sınıf öğrencilerinin kavrama ve sıkıştırma kuvvetleri erkekler lehine, yazma hızı ise kızlar lehine cinsiyete dayalı olarak farklılık göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThis study aimed to examine how first grade students in primary education held and gripped a pencil and their compressive strength using a descriptive research method. The participants of the research comprises first grade students attending a private school in the city center of Ankara (n=79). All of the four different sections in this private school were included in the research. In terms of the variable of holding the pencil, the following results were obtained with regard to the first grade students: Ratio of students keeping their index fingers below the 90°angle is more than half of the students participating in the research, 60% of the students positioned their forearms outward up to an angle of 45°, 80% of the students grasped the pencil with thumb and index finger, 63% of the students positioned their thumbs on the pencil, while half of the students grasped the pencil from the mid-point, 38.5 % of the students grasped it from the upper point, the Grip and compressive strengths of the first grade students were also determined in the study. Accordingly, the grip strengths of first grade students were in the range of 4-16.10 (kg) and grip strength varies by gender in favor of the males. One of the findings obtained in the study is that writing speed varies by gender. Accordingly, females write faster than males.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleİlköğretim 1.sınıf öğrencilerinin kalem tutma şekilleri ile kavrama ve sıkıştırma kuvvetlerinin betimlenmesien_US
dc.title.alternativeDescription of primary education 1st grade students’ forms of holding a pencil as well as their grip and compression strengthsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuram ve Uygulamada Eğitim Bilimlerien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage2189en_US
dc.identifier.endpage2205en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record