Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorFerhat Sayım
dc.contributor.authorSinan Sarısoy
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:24Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:24Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1300-3623
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFek56QXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1064
dc.description.abstractTanıtım ve reklam harcamaları, rekabete dayalı üretim anlayışında kalite çalışmalarıyla paralel gitmektedir. Reklamın vatandaşları ve özellikle de hastaları bilgilendirme açısından önemli bir rolü bulunmaktadır. Ancak, çeşitli saiklerle sağlık hizmetlerinde reklam yasaklarının bulunması, mevcut ve alternatif sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi edinme koşullarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmada, kalite yaklaşımlarında tanıtım ve reklam uygulamalarının muhtemel etkilerine yönelik analizlerin yanısıra sağlık kurumlarında tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin tartışmalar bulunmakta ve hukuki düzenlemelere değinilmektedir. Ayrıca, kamu sağlık kurumlarında tanıtım ve reklam için ihdas edilecek bütçe kalemlerine yönelik değerlendirmeler ve bu kuruluşlarda gelişen tanıtım ve reklam harcaması ihtiyaçlarına yönelik tespitlerde bulunulmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe expenditures of promotion and advertisement are going parallel with quality management trainings in competitive sense of manufacturing. The role of advertisement is very important to inform to citizens and especially patients. On the other hand, the prohibition of advertisement in health sector affects negatively the health care services and information conditions. In this study, we aim to have relevance a literature on the importance of advertisement in term of efficiency of public budget and to evaluate the advertising items in budget on advertisement expenditures. Furthermore, we also deal with juridical basis of advertising and promotion applications of health institutions. In addition, we evaluate to introduce a new item in budget of public health care foundations for advertisement and promotion expenditures.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleKamu sağlık kurum bütçelerinde mevzuat ve kalite uygulamaları açısından tanıtım ve reklam harcamalarıen_US
dc.title.alternativeAdvertising and promotion expenditures in terms of quality implementations and rules and legislation in the budgets of Public health care foundationsen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalMaliye Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue159en_US
dc.identifier.startpage244en_US
dc.identifier.endpage261en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record