Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTuncay Bülbül
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:27Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:27Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFM09EYzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1075
dc.description.abstractBu yazıda Kelile ve Dimne hikâyelerinin Türkçeye tercümesi olan Hümâyûn-nâme adlı eserdeki aşk kavramının kültürel arka planı ve aşk algısının hikâyelerde işleniş boyutları ele alınmıştır. Bunun için Hümâyûn-nâme hikâyelerinin ortaya çıktığı kültür ortamında aşkın nasıl bir zemine oturduğunun öncelikle işlenmesi gerekli görülmüştür. Bu bağlamda, aşk kavramının Doğu kültüründe nasıl algılandığı ana hatlarıyla ortaya konmaya çalışıldı. Diğer taraftan, yazının konusunu teşkil eden Hümâyûn-nâme’nin okuyucu tarafından genel olarak tanınmasını sağlamak için eserle ilgili genel bilgiler verildi. Yazının asıl omurgasını oluşturan, aşk algısının Hümâyûn-nâme hikâyelerindeki işleniş boyutları tasnif edilerek aşk algısının hangi aşamalarda gerçekleştiği ortaya konmaya çalışıldı. Aynı zamanda aşkla ilgili kavramların eserde nasıl bir anlam algısı içinde değerlendirildiği ele alındı. Hümâyûn-nâme hikâyelerindeki aşk algısının daha çok, “somut” bir düzlemde insanî aşk bağlamında gerçekleşmesinden dolayı, okuyucunun kafasında konunun daha belirgin hale gelebilmesi için, doğrudan insanî aşkı konu alan altı hikâyenin özetine “Ekler” kısmında yer verildi.en_US
dc.description.abstractThis paper deals with the cultural background of the concept of love in Hümâyûn-nâme (an Ottoman translation of Kalilag and Damnag) and contextualization dimensions of perception of love in fables. Therefore, it is necessary to deal with how the concept of love was perceived in the cultural setting in which the fables in Hümâyûn-nâme were produced. In this context, how the concept of love was perceived in the Oriental culture was described in general lines. Moreover, a general overview of the work was presented so that the readers could gain a better understanding of Hümâyûn-nâme. This paper aims at classifying the contextualization of the perception of love in the fables of Hümâyûn-nâme which forms the main backbone of this paper and it aims at exploring at what stages the perception of love occurred. Furthermore, it also deals with in what kind of perception of meaning the concepts of love were assessed in the work of art. Since the perception of love in Hümâyûn-nâme centers around humanitarian love, the abstracts of six fables which deal directly with humanitarian love were added in the appendix so that the readers would have a better understanding of the topic.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleHümâyûn-Nâme hikâyelerindeki aşk kavramının kültürel arka planı ve aşk algısının hikâyelerde işleniş boyutlarıen_US
dc.title.alternativeCultural background of concept of love In Hümâyûn-Nâme and contextualization dimensions of perception of love In fablesen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage63en_US
dc.identifier.endpage96en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record