Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAltay Tayfun Özcan
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:30Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:30Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0041-4255
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBM05EUTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1088
dc.description.abstractAmaçları Sina dağındaki Azize Catherine kilisesi yakınlarına bir yapı inşa etmek olan Karabeynikov ve arkadaşları seyahatlerine 1582 senesinde başladılar. Karabeynikov, Küdüs’e ulaşmasının ardından kenti tasvir etmeye başladı. Bu gözlemde, kentin topografyası, ardından dini törenleri, dini mekânlar ve kiliselerden bahsetti. Karabeynikov’un gözlemlerine göre Kudüs’teki Hıristiyan cemaati dini özgürlüğe sahip olup bir ücret karşılığında Kutsal Kabir kilisesini ziyaret edebiliyorlardı. O ayrıca söz konusu kilisenin ibadete kapalı olmasına rağmen hacıların ziyaretine açık olduğunu ve tüm ihtişamı ile ayakta olduğunu belirtmiştir. Bunun yanında Kudüs’teki Hıristiyan cemaat diğer 8 kilisede ibadet edebiliyor, pek çok kutsal sayılan alanı rahatça gezebiliyorlardı. O ayrıca Yahudilerden kalma kalıntılardan ve İslam yapılarından da bahsetmektedir. Karabeynikov’un seyahatnamesi Kudüs’ün şehir yapısı ve sosyal hayatına dair son derece kıymetli bilgiler vermektedir.en_US
dc.description.abstractKarabeynikov and his friends whose aim was to construct a building nearby St. Catherine's Church on Mount Sinai, had started their travel in 1582. Having arrived in Jerusalem Karabeynikov began to describe the city. In this depiction, he gave some information on urban topoghraphy, and then he narrated religious ceremonies, and mentioned religious places and churches. According to his observation, Christian community in Jerusalem had religious freedom and could visit Holy Spulchre in return for a fee. He also stated that the church was closed to regular religious worship, but it was open to visit of pilgrims, and the building maintained all its magnificence. In addition, the Christian community could worship in other eight churches and visit freely many other shrines. He also mentioned some Jewish ruins and Islamic buildings. Karabeynikov's book of travel presents valuable information on social life and urban structure of Jerusalem.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.titleTrifon Karabeynikov'un seyahat raporuna göre XVI. yüzyılın sonlarında Kudüsen_US
dc.title.alternativeJerusalem according to Trifon Karabeynikov's travel report the end of XVI th centuryen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBelletenen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume74en_US
dc.identifier.issue270en_US
dc.identifier.startpage369en_US
dc.identifier.endpage388en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record