Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzcan, Erkan
dc.contributor.authorBulut, İsmet
dc.contributor.authorBerk, Serdar
dc.contributor.authorÇanakçı, Cenk Fatih
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:30Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:30Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1307-671x
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJNU16QXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1092
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı astımlı hastalarda kullanılan inhaler kortikosteroidlerin (İKS) kısa ve uzun dönemde oral ve periodontal sağlık üzerine etkilerini araştırmaktır. Yöntem: Çalışmamızda kontrol grubunu 17 sağlıklı birey, çalışma grubunu 51 astımlı ve İKS kullanan hastalar oluşturacak şekilde iki grup oluşturuldu. Çalışma grubu İKS kullanım süresine göre üç alt gruba ayrıldı. Tüm bireylerden Plak İndeksi (Pİ), Gingival İndeks (Gİ), Klinik Ataşman Seviyesi (KAS), Sondlanan Cep Derinliği (SCD), DMF-T indeks ölçümü ve tükürük pH değeri ölçümü gerçekleştirildi. Hastaların ağız içi muayenelerinde mukozada patolojik durum olup olmadığı incelendi. Bulgular: Pİ, Gİ, KAS, SCD ve tükürüğün pH’ı çalışma grubunun her üç alt grubunda ölçülen ortalama değerleri kontrol grubunda ölçülen değerlerden anlamlı derecede yüksek bulundu (P<0.05). DMF-T indeksi ortalamasında ise çalışma grubunun II. ve III. alt gruplarında ölçülen değerler kontrol grubuna göre anlamlı seviyede yüksek bulundu (P<0.05). Sonuç: Astımlı hastalarda İKS kullanımının Pİ ve Gİ ortalama değerlerini yükselttiği, kullanım süresi uzadığında periodontal doku yıkımının, çürük ve diş kayıplarının arttığı görülmektedir.en_US
dc.description.abstractPurpose: The aim of this study was to investigate the clinical effects of the short and long term inhaler corticosteroid (ICS) use on oral and periodontal health in asthmatic patients. Methods: Control group was consisted of 17 subjects who had no systemic problems, while the study group consisted of 51 patients with asthma using ICS. Study groups were divided into three subgroups in respect of the duration of ICS use. The clinical parameters such as Plaque Index (PI), Gingival Index (GI), Clinical attachment levels (CAL), Probing depth (PD), DMFT and salivary pH were recorded. Intraoral examination of patients was done for any mucosal pathology. Results: PI, GI, CAL, PD and salivary pH values of all subgroups of the study group were found higher than those of in control group (P&lt;0.05). DMF-T index means of II. and III. subgroups of study group were found higher than control group (P&lt;0.05). Conclusion: Our study showed that the use of ICS in treatment of asthma lead to an increase in PI and GI scores and periodontal tissue destruction, caries and tooth loss were increased in case of long term use of ICS.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectİnhaler Kortikosteroiden_us
dc.subjectPeriodontal Sağlıken_us
dc.subjectAstımen_us
dc.titleAstımlı Hastalarda kısa ve uzun dönem inhaler kortikosteroid kullanımının oral ve periodontal sağlık üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeThe effect of short and long term inhaler corticosteroid use on oral and periodontal health in asthmatic patientsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDüzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage16en_US
dc.identifier.endpage22en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record