Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Tekin
dc.contributor.authorÇevik, Cihan
dc.contributor.authorSelimoğlu, Özer
dc.contributor.authorKurtoğlu, Nuri
dc.contributor.authorDindar, İsmet
dc.contributor.authorArsan, Sinan
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:31Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:31Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1301-5680
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RVeE1qSXk=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1093
dc.description.abstractSelektif koroner anjiyografi sırasında, iyatrojenik sol ana koroner arter diseksiyonu çok nadir fakat hastanın hayatını tehdit eden bir komplikasyondur. Çok geniş bir miyokard alanı etkilendiği için, iskeminin sınırlanması ve koroner kan akımının bir an önce yeniden sağlanması çok önemlidir. İnvaziv girişimler esnasında sol ana koroner arter diseksiyonu ile ilgili, hem stent hem de acil koroner bypass ile ilgili başarılı sonuçlar bildirilmiş olmasına karşın, ideal tedavi şekli belirsizliğini korumaktadır. Biz burada, iyatrojenik sol ana koroner arter diseksiyonu oluşan ve acil cerrahi girişim ile başarılı bir şekilde tedavi edilen, 39 yaşında bir kadın hasta sunuyoruz.en_US
dc.description.abstractIatrogenic left main coronary artery dissection during selective coronary angiography is quite rare but a lifethreatening complication. Since coronary blood flow to an extensive area of myocardium becomes compromised, prompt restoration of vessel patency to limit ischemia is extremely important. Although there are favorable results reported with both bail-out coronary stenting and emergent coronary artery bypass operation, the optimal management of patients with left main coronary artery dissection during invasive procedures remains uncertain. Here we present a 39-year-old woman with accidental dissection of iatrogenic left main coronary artery successfully managed with emergent surgical revascularization.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectKalp ve Kalp Damar Sistemien_US
dc.subjectDiseksiyonen_us
dc.subjectAcil Koroner Arter Bypassen_us
dc.subjectİyatrojeniken_us
dc.subjectSol Ana Koroner Arteren_us
dc.titleEmergency surgical revascularization for catheter-induced dissection of the left main coronary arteryen_US
dc.title.alternativeKateterizasyona bağlı sol ana koroner arter diseksiyonunda acil cerrahi revaskülarizasyonen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalTürk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage55en_US
dc.identifier.endpage57en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record