Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorİsmail Bentli
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:31Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:31Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1300-1361
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFd01qRTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1096
dc.description.abstractKömür lavvarlarında katı-sıvı ayırımı tikinerlerde taze su tüketimini azaltmak, yoğun bir çamur elde etmek ve çevresel kirliliği azaltmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, GLİ Tunçbilek-Ömerler lavvarı tikiner girişinden alınan numune üzerinde, 4 farklı tipte anyonik flokülant ve Na+, K+, Ca+2 elektrolitleri kullanarak katıların çökelme davranışları incelenmiştir. Tikiner girişinden alınan malzeme kuru baza göre %17,1 karbon ve %70,2 kül içermekte olup, alt ısıl değeri 2245 kcal/kg'dır. Gerçekleştirilen çökelme deneyleri sonucunda, elektrolitlerin uygun flokülantlarla beraber kullanılması durumunda çökelme hızlarını arttırdığı tespit edilmiştir. 25 gr/t-katı flokülant ve 0,05 M Ca+2 ile flokların çökelme hızlarında %38 oranında artma hesaplanmıştır. Çöktürme hızında sağlanmış olan artışın, elektrolitlerin kil yüzeyi ile flokülant arasında köprü vazifesi görmesinin yanında, taneler arasındaki itme kuvvetlerini azaltması ile geliştiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, flokülantlarla beraber ortama elektrolit ilave edilmesi durumunda, tikiner kapasitesinde artış sağlanacak ve daha az temiz su tüketilecektir.en_US
dc.description.abstractSolid-liquid separation in Coal Washing Plants is carried out to decrease fresh water consumption in thickeners obtaining a dense-slurry and to decrease environmental pollution. In this study, settling characteristics of the samples were investigated using four different type anionic flocculants and Na+, K+, Ca+2 electrolytes. The samples were taken from the thickener feed of Tunçbilek-Ömerler Coal Washing Plant. The dried feed samples of thickener contain 17.1% carbon, 70.2% ash and 2245 kcal/kg of lower calorific value. As a result of the settling experiments, it was determined that electrolytes together with suitable flocculants increase the settling rate. An increase of 38% in settling rate was observed by using 25 gr/t-solid flocculants and 0.05M Ca+2 . This increase is due to bridge formation action of electrolytes between the clay surface and flocculants as well as the decrease in the repulsive forces between the particles. In conclusion, the thickener capacity will be increased by electrolyte and flocculants addition, and less amount of fresh water will be used in the process.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevre Mühendisliğien_US
dc.titleKömür lavvar tesisi atıkların flokülasyonunda inorganik elektrolitlerin etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of electrolytes in flocculation of Coal Washing Plant tailingsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEkolojien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue76en_US
dc.identifier.startpage71en_US
dc.identifier.endpage77en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record