Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHatipoğlu Güngör, Müjgan
dc.contributor.authorÖzden, Kansu
dc.contributor.authorBüyükaşık, Yahya
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:38Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:38Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1300-7777
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVek1ESXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1124
dc.description.abstractAmaç: Diş hekimliğinde uygulanan işlemler sırasında kanama, kanama problemi olan hastalarda oldukça önemlidir. Bu çalışmada Herediter Trombosit Fonksiyon Bozukluğu (HTFB) olan hastaların ağız bulguları değerlendirilmiştir. Yöntem ve Gereçler: Çalışmamıza HTFB olan 20 hasta (31.90±10.71) ve 40 sağlıklı kontrol (31.63± 9.07) alınmıştır. Diş fırçalama alışkanlıkları, eğitim seviyeleri ve klinik indeksler; Modifiye Oral Hijyen İndeksi (OHI-S), Çürük indeksi (DMF-T), cep derinliği (PD), diş eti kanama indeksi (GBI) ve Genel Periodantal indeks (CPI) kaydedildi. Bulgular: Gruplar arasında, diş fırçalama alışkanlıkları, eğitim seviyesi, OHI-S, DMF-T ve CPI sonuçları için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05). PD, GBI sonuçları ise iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Sonuç: Bu çalışmada HTFB’nin periodontal dokuları etkilediği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractObjective: Bleeding disorders are a very important health problem due to the associated high risk of hemorrhage during dental procedures. The present study aimed to investigate oral manifestations of inherited disorders of platelet function (IDPF). Materials and Methods: The study included 20 IDPF patients (mean age: 31.90±10.71 years) and 40 healthy controls (mean age: 31.63±9.07 years). Tooth brushing habits, level of education, and clinical index scores (Simplified Oral Hygiene Index [OHI-S], Decayed Missing Filled Teeth Index [DMFT] index, probing depth [PD] index, Gingival Bleeding Index [GBI], and Community Periodontal Index [CPI]) were recorded. Results: There weren’t any significant differences between the 2 groups with respect to tooth brushing habit, level of education level, OHI-S, DMFT index, or CPI (p>0.05), whereas significant differences in PD index and GBI were observed between the groups (p<0.05). Conclusion: The present study’s findings show that IDPF has a negative effect on periodontal tissues.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHematolojien_US
dc.subjectTrombosit Hastalıklarıen_us
dc.subjectTrombositopatileren_us
dc.subjectDişeti Kanamasıen_us
dc.subjectPeriodontal Hastalıken_us
dc.subjectOral Hijyenen_us
dc.subjectDiş Çürüklerien_us
dc.titleClinical investigation of oral findings in inherited disorders of platelet functionen_US
dc.title.alternativeHerediter trombosit fonksiyon bozukluğu olan hastalarda görülen oral bulgularının klinik olarak incelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Hematologyen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume28en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage294en_US
dc.identifier.endpage298en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record