Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEsmahan Ağaoğlu
dc.contributor.authorYahya Altınkurt
dc.contributor.authorKürşad Yılmaz
dc.contributor.authorTurgut Karaköse
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:41Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1300-1337
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRNd01UazFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1139
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin yeterlikleri hakkında okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşlerini belirlemektir. Tarama modelindeki araştırmanın örneklemini, Kütahya il merkezinde görev yapan 108 okul yöneticisi ve 290 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Okul Yöneticilerinin Yeterlikleri Envanteri” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi, ANOVA ve Kruskal Wallis gibi analizler kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, okul yöneticileri kendilerini, tüm boyutlarda öğretmenlerin okul yöneticilerini algıladığından daha yeterli algılamaktadır. Okul yöneticileri ile öğretmenlerin görüşleri “İnsanlarla İletişim Kurma-Etkili Biçimde Çalışma” ve “Mesleğe Hizmet” boyutlarında farklılaşmaktadır. Okul yöneticilerinin görüşleri okul türü, hizmetiçi eğitim alma ve yöneticilikle ilgili eğitim alma durumuna göre farklılaşmamakta, ancak kıdeme göre farklılaşmaktadır. Öğretmenlerin okul yöneticileri ile ilgili görüşleri ise okul türü ve kıdeme göre farklılaşırken, yöneticilik deneyimi olup olmama durumuna göre farklılaşmamaktadır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the opinions of school administrators and teachers about proficiency of the school administrators. A survey model was used with a sample of 108 school administrators and 290 teachers working in the city centre of Kütahya. The data were gathered through “Inventory on Proficiency of School Administrators”. Data analysis was conducted through descriptive statistics, t-test, ANOVA and Kruskal Wallis analysis. According to the findings, although school administrators perceived themselves more proficient than teachers perceived them to be in all dimensions, the opinions of school administrators and teachers differentiated in the dimensions “Interacting with People–Working Efficiently” and “Service to Profession”. Opinions of school administrators didn’t differentiate according to school type, having in-service training and having training of administration, but differentiated according to seniority. Opinions of teachers about school administrators differentiated according to school type and seniority, but didn’t differentiate according to whether they had administrative experience.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleOkul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri (Kütahya İli)en_US
dc.title.alternativeOpinions of school administrators and teachers about proficiency of school administrators (In Kütahya)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEğitim ve Bilimen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume37en_US
dc.identifier.issue164en_US
dc.identifier.startpage157en_US
dc.identifier.endpage175en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record