Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErdem, Barış
dc.contributor.authorCeylan, Uğur
dc.contributor.authorSaylan, Uğur
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:43Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:43Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1301-3386
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZd09EZzVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1145
dc.description.abstractBu araştırmada, aile işletmelerinde nepotizm ve örgütsel bağlılık ilişkisi incelenmektedir. Örneklem olarak, Kütahya’da faaliyet gösteren aile işletmesi şeklindeki otel işletmelerinde çalışan işgörenler seçilmiştir. Araştırma verileri, dört otel işletmesinin 99 çalışanından, anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Bulgulara göre; terfi ve işe alma sürecinde kayırmacılığın, duygusal, normatif ve devam bağlılığı ile anlamlı ve negatif ilişki içinde oldukları tespit edilmiştir. İşlem kayırmacılığının ise, duygusal ve normatif bağlılıkla anlamlı ve negatif ilişki içinde olduğu saptanmıştır. İşlem kayırmacılığı ile devam bağlılığı arasında, istatistiksel açıdan anlamlı herhangi bir ilişki bulunamamıştır.en_US
dc.description.abstractThis study examined the relationship between nepotism and organizational commitment in family businesses. Employees were choosed as a sample that are working in the family business hotels in Kütahya. Research data was obtained from 99 employees of four hotels by questionnaire technique. According to the findings, it is determined that nepotism in the promotional and hiring process have significant and negative relationship with affective, normative and continuance commitment. Operational nepotism has significant and negative relationship with the affective and normative commitment. There is no statistically significant relationship found between operational nepotism and continuance commitment.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectAile İşletmelerien_US
dc.subjectNepotizmen_US
dc.subjectÖrgütsel Bağlılıken_US
dc.subjectOtel İşletmelerien_US
dc.titleAile işletmelerinde nepotizm ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Kütahya’da faaliyet gösteren otel işletmelerinde bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe relationship between nepotism and organizational commıtment in family businesses: A research in hotel businesses in Kütahyaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume32en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage171en_US
dc.identifier.endpage197en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record