Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSibel Çelik
dc.contributor.authorYasemin Deniz Akarım
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:44Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:44Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1302-9703
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRReU1UTTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1150
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, İMKB’de hisse senetleri işlem gören bankaların, likidite riski yönetimini etkileyen faktörleri panel regresyon analizi kullanarak test etmektir. Analiz kapsamına 1998-2008 yılları arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören 9 banka dahil edilmiştir. Analiz sonucunda riskli likit varlıklar ve özsermaye karlılığı değişkenleri likidite riski ile negatif ilişkili iken, dış finansman ve varlık karlılığı değişkenlerinin pozitif ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç bankaların likidite riskini yönetmede dikkate almaları gereken kritik faktörleri ortaya koyması açısından önemli ve özgündür.en_US
dc.description.abstractIn this paper, we test the factors affecting liquidity risk management in banking sector in Turkey by using panel regression analysis. We use the data for 9 commercial banks traded in Istanbul Stock Exchange for the period 1998-2008. In conclusion, we find that risky liquid assets and return on equity variables are negatively related with liquidity risk. However, external financing and return on asset variables are positively related with liquidity risk. This finding is importance for banks since it underlines the critical factors in liquidity risk management.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDil Bilimen_US
dc.titleLikidite riski yönetimi: Panel veri analizi ile İMKB bankacılık sektörü üzerine ampirik bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeLiquidity risk management: An empirical analysis on panel data analysis and ISE banking sectoren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage17en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record