Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEmin Zeytinoğlu
dc.contributor.authorNasıf Özkan
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:52Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:52Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZNU9UUTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1180
dc.description.abstractBu çalışmada, gelişen kurumsal yönetim eğitimi ve uygulamalarından bahsedilmekte, Türkiye’de kurumsal yönetim dersinin muhasebe programlarındaki yeri incelenmekte ve öğrencilerin bu konudaki algıları ölçülmektedir. Çalışmamıza ait istatistiksel analiz sonuçları, kurumsal yönetimle ilgili bilgi edinmede üniversitelerin önemli rol oynadığını göstermektedir. A yrıca ankette yer alan önermelerin çoğunda kurumsal yönetim dersini alan öğrencilerin dersi almayan öğrencilere göre daha net yargılara ve daha yüksek kurumsal yönetim algısına sahip olduğu tespit edilmiştir. Kız öğrencilerin de erkek öğrencilere göre kurumsal yönetim algılarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, we discuss developing corporate governance education and practices, examine the place of corporate governance courses in accounting programs in Turkey, and measure the students’ perception on this issue. Statistical analysis results of this study indicate that universities play the important role of information source for corporate governance. In addition, students who have taken corporate governance courses have a more clear opinion in most of the propositions in the survey, and a higher perception of corporate governance compared to other students who have not taken these courses. It was also determined that female students have a higher perception of corporate governance than male students.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleMuhasebe eğitimi ve kurumsal yönetim: Muhasebe bölümü öğrencilerinin kurumsal yönetim algıları üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeAccounting education and corporate governance: A study of accounting students’ perception of corporate governanceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMuhasebe ve Finansman Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue59en_US
dc.identifier.startpage61en_US
dc.identifier.endpage82en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record