Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSibel Çelik
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:28:03Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:28:03Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1303-0876
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRRMk56azRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1221
dc.description.abstractÇalışmada hisse senetleri İMKB İmalat sektöründe işlem gören şirketlere ait 2006-2011 dönemine ait veriler kullanarak ve logit, probit modeller uygulanarak yaşam döngüsü teorisinin Türkiye’de geçerliliği test edilmiştir. Sonuçta yaşam döngüsünün geçerliliğine yönelik bulgular elde edilmiştir. Buna ek olarak, karlılığı ve nakit oranı yüksek olan şirketler daha fazla kar payı ödeme eğilimindedir. Çalışmanın bulguları yatırımcılar açısından önem taşımaktadır.en_US
dc.description.abstractThe paper tests the validty of life cycle theory of dividends in the Turkey by using the dataset of 146 ISE listed manufacturing firms for the period 2006-2011 and employing the logit and probit models. As a result we find the evidence supporting the life cycle theory of dividends in Turkey. In addition to this, firms with high profitability and cash ratio tend to pay more dividends. The findings have important implications for investors.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleKar payı politikası ve yaşam döngüsü teorisi: İMKB imalat sektöründe ampirik bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeDividend payout policy and life cycle theory: An Empirical evidence from Istanbul stock exchange manufacturing firmsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage115en_US
dc.identifier.endpage122en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record