Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAltay Tayfun Özcan
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:28:07Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:28:07Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0085-7432
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVNE1ESXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1237
dc.description.abstractİlk olarak Bizans kaynaklarında Türklerin yaşadıkları bölgeleri ifade etmek üzere Türkistan ve Kafkasların kuzeyindeki sahalar için kullanılan Türkiye tabiri, XII. yüzyıla gelindiğinde Latince kaynaklarda Anadolu için kullanılmaya başlanmıştır. İlk önce Denizli’den Karaman’a kadar uzanan küçük bir sahayı içine alan Türkiye’nin sınırları ilerleyen birkaç yüzyıl içinde neredeyse bugünkü haline gelmiştir. Anadolu’yu ifade etmek için Türkiye tabirinin kullanılmaya başlanması ve gelişmesinde Anadolu’daki demografik ve kültürel değişimin önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Türkiye adının ilk olarak Anadolu Selçuklu idaresinin kalbi olan Denizli ile Karaman arasındaki sahayı ifade etmesi, Batı Anadolu’nun ise ancak bölgedeki Türkmen faaliyetlerinin doruk noktasına eriştiği bir dönemden sonra bu sınırların içine katılması, Türkiye tabirinin gelişmesinde siyasi kudretin belirleyici olduğunu göstermektedir. Bu husus ilerleyen yıllarda Türkiye sınırlarının Arabistan ve Ege adalarını da içine almasıyla da kendini belli etmektedir. Çalışmada Türkiye adının ne zaman ortaya çıktığı ve XVI. yüzyıla kadar nasıl bir gelişme kaydettiği incelenecektir.en_US
dc.description.abstractThe term “Turkey” which had firstly been used in Byzantium sources for the territories that are in the North of Turkestan and Caucasus to denote the regions in which Turks were living, started to be used for Anatolia in Latin sources by the XIIth century. The borders of Turkey which was firstly comprising a narrow area extending from Denizli to Karaman took the shape of almost today’s form in a few centuries. It is understood that the demographical and cultural changes had an important role in the emergence and spread of the usage of the term “Turkey” to denote Anatolia. In addition to this, the facts that the name of Turkey had firstly denoted the area between Denizli and Karaman which were the heartland of Anatolian Seljukids and Western Anatolia had been added to that region only after the period in which the activities of Turkomans reached to the highest level show that the political power had been decisive in the spread of the term “Turkey”. That point is being observed in the progressing years with the border of Turkiye inclusion of Arabia and Aegean islands . In this work, the time of emergence of the name “Turkey” and the developing process of it until XVIth century will be examined.emergence and spread of the usage of the term “Turkey” to denote Anatolia. In addition to this, the facts that the name of Turkey had firstly denoted the area between Denizli and Karaman which were the heartland of Anatolian Seljukids and Western Anatolia had been added to that region only after the period in which the activities of Turkomans reached to the highest level show that the political power had been decisive in the spread of the term “Turkey”. That point is being observed in the progressing years with the border of Turkiye inclusion of Arabia and Aegean islands . In this work, the time of emergence of the name “Turkey” and the developing process of it until XVIth century will be examined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleXVI. Yüzyıla kadar Türkiye ve Türkmenya adının batı dünyasında kullanımı ve sınırlarıen_US
dc.title.alternativeThe usage and borders of the name of Turkey and Turkmenia in the western thworld until the xvi centuryen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiyat Mecmuasıen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage63en_US
dc.identifier.endpage82en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record