Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMurat Turna
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:28:08Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:28:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjNE9EZzBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1241
dc.description.abstractSanat eserlerinde işlenen konu, görüş veya ortaya konan düşünce tema terimiyle ifade edilir. Bir eserde yer alan temanın tespiti ve incelenmesi ise pek çok açıdan aydınlatıcı ve fikir vericidir. Böyle bir çaba evvela eserin anlam dünyasının keşfedilmesini sağlar. Doğrudan ya da dolaylı biçimde eser içinde sunulan ileti veya görüşlerin anlaşılmasına yardımcı olur. Ayrıca onu üreten sanatçının ve dönemin tanınmasına faydalı olduğu gibi ardında yatan bütün bir koşullar havzasını ve zihniyeti değerlendirebilmek bakımından da mühimdir. 1980 yılı sosyal ve kültürel sahada önemli bir tarihtir. Ülkemizde o döneme dek cereyan eden politik ve toplumsal ayrışmanın artık somutlaştığı ve ciddi sonuçlara yol açtığı bir zaman dilimidir. Toplumsal hareketliliğin sanat sahasına yansıması ise kaçınılmazdır. 1980 yılına kadar yaşananların, aydın ve sanatkârların eserlerinde izdüşümünü görmek mümkündür. Toplumda meydana gelen birikim bilhassa edebiyat eserlerinde tezahür eder. Özellikle roman, sosyal gelişmeleri aktarmada ve açıklamada elverişli bir türdür. Bu yıl içinde romanı yayımlanan yazarlar, genel bir ifadeyle edebiyatımızın yetkin kalemleridir. Yaşanan pek çok toplumsal meseleyi, bireysel sorunları farklı cephelerden etkileyici biçimde işlerler. Bilhassa toplumun değerler sahasında meydana gelen değişimi ve yaşanan aşınmayı gözler önüne sererler. Bu bağlamda 1980 yılı Türk romanının tematik olarak incelenmesi, edebiyat araştırmalarına katkı sağlayacak ve bir başka yönüyle de sosyal olgulara dair olan bakış açılarını ortaya çıkaracaktır.en_US
dc.description.abstractThe subject, the view or the thought that confessed in the work of arts are described as the term "theme". Determining and reviewing a theme in a work is illuminating and suggestive in many ways. Primarily, such an effort assures finding out the work's world of meaning. Directly or indirectly it assists comprehending messages and opinions submitted in the work. Besides availing to acknowledge the era and the author who produces the work, it is also important to interpret the mindset and conglomeration of circumstances behind it. 1980 is an important date in the social and cultural field. It's a time frame, political and social disintegration took place until that time in our country has concretized and paved the way for grave consequences. Reflection of social mobility in the field of art is inevitable. It's possible to see projection of past experiences until 1980 in works of intellectuals and artists. Accumulation emerged in the society appears particularly in literature works. Novel in particular is a convenient genre in conveying and expressing social evolvements. Authors whose novels are published this year are competent literal figures of our literature. They handle many social issues, individual problems affectingly from different aspects. Especially, they display change and decay in the field of values of the society. In this respect, thematic reviewing of the 1980's Turkish Novel will contribute to literature studies and reveal standpoints towards the social phenomenons.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.title1980 YILI TÜRK ROMANININ TEMATİK OLARAK İNCELENMESİen_US
dc.title.alternativeTHE THEMATIC REVIEWING OF THE 1980'S TURKISH NOVELen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue9 ben_US
dc.identifier.startpage2431en_US
dc.identifier.endpage2452en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record