Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTansel Çetinoğlu
dc.contributor.authorRecep Büber
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:28:12Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:28:12Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRNM01EUTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1258
dc.description.abstractGirişimcilik sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde önemi giderek artan bir konu haline gelmiştir. Girişimcilik geri kalmış ülke ekonomileri için yapılanmanın, gelişmekte olan ülke ekonomileri açısından kalkınmanın, ileri ekonomiler için ise zenginlik ve refah oluşturmanın temel kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Toplum içerisindeki girişimcilerin üzerindeki bireysel ve toplumsal etki boyutları irdelenerek, girişimciliğin gelişimini hızlandıracak yaklaşımların ortaya çıkmasına yardımcı olacak ilişkilerin tespiti, ülke ekonomisinin gelişimine de büyük avantaj sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalardaki girişimcilerin profilinin ortaya çıkarılmasıdır. Bunun için girişimcileri, literatürde genel kabul görmüş, girişimci özelliklerine göre değerlendirmek; kültürel değerler boyutu ile kişisel özelliklerini ortaya çıkararak bölgesel bir girişimcilik tipolojisi oluşturmaktır.en_US
dc.description.abstractEntrepreneurship in the transition to industrial society to information society has become an increasingly important issue. Entrepreneurship for the economies of underdeveloped countries structuring, development in terms of economies of developing countries, advanced economies are considered as the main source of creating wealth and prosperity. Impact on the individual and social dimensions of entrepreneurs in society is examined and the emergence of approaches that will help accelerate the development of entrepreneurship in determining relationships, will provide a great advantage to the development of the country's economy. The purpose of this study, firms operating in Organized Industrial Zone OSTİM to reveal the profile of entrepreneurs. For this, entrepreneurs, generally accepted in the literature, according to the entrepreneur is to assess the personal characteristics of size and revealing cultural values to create a regional typology of entrepreneurship.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleOstim organize sanayi bölgesinde girişimcilik açısından kültür ve kişilik özelliklerinin analizine yönelik bir alan araştırmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.issue33en_US
dc.identifier.startpage193en_US
dc.identifier.endpage210en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record