Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYetişkin Eğitimien_us
dc.contributor.authorGüçlü, Sultan
dc.contributor.authorUysal, Meral
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:28:17Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:28:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1301-3718
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZeU56RTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1273
dc.description.abstractBu araştırmanın genel amacı, kırsal kesimde yaşayan kadınlar için geliştirilecek “Halk Sağlığı” konulu bir programın kadınların sağlık risk algılamaları ve sağlıkla ilgili davranışları üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Araştırma grubunu, Kütahya İli Köprüören Köyü Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı kurslara devam eden, 15 yaşından büyük, okuma-yazma bilen kadın kursiyerler oluşturmaktadır. Çalışmada veriler, anket, görüşme ve odak grup görüşmeleriyle toplanmıştır. 20 günlük bir eğitim programının tamamlanmasının ardından katılımcılara öntest olarak uygulanan testler 10 gün sonra sontest olarak tekrar uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda, 20 gün süren programlı bir eğitim çalışmasının etkili olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to define the effect of a "Public Health" program called developed for the women in rural areas on women's health risk perceptions and behaviours of health. The study group is composed of female literate trainees of Public Education Centre in Köprüören Village of Kütahya who are above the age of 15. The data were collected through a questionnaire, the interviews and focus group studies. After completing the 20-day training program, during which one training program was conducted a day, the tests were conducted on the participants again as post-test 10 days later. Consequently, it was found that the 20-day education program was successful.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleDetermination of women health educational needs with focus-group conversation methodologyen_US
dc.title.alternativeKadınlarının sağlık eğitimi ihtiyaçlarının odak grup görüşmesi yöntemi ile belirlenmesien_US
dc.typearticleen_US
dcterms.subjectSağlık Eğitimien_us
dcterms.subjectHalk Sağlığıen_us
dcterms.subjectOdak Grup Görüşmesien_us
dcterms.subjectKırsal Kesimde Kadın Eğitimien_us
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume46en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage399en_US
dc.identifier.endpage418en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record