Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKunt, Halil
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:28:23Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:28:23Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVeU1ETXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1295
dc.description.abstractBu araştırmada, öğrencilerin ağaç ve çevreye yönelik tutumlarını ölçmek için Likert tipi geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçek geliştirme aşamasında mevcut ölçekler incelenmiş, uzman görüşlerine başvurulmuş ve tutum maddeleri belirlenerek taslak ölçek oluşturulmuştur. Taslak ölçek Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Okul öncesi Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı 2-4. sınıflarda öğrenim görmekte olan 206 öğrenciye uygulanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliliği uzman görüşleri alınarak, yapı geçerliliği ise faktör analizi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçekte, toplam varyansın % 60.18’ini açıklayan 6 faktöre sahip tamamı olumlu 29 madde yer almıştır. Ölçeğin Cronbach’s Alfa güvenirlik katsayısı .91’dir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to develop a valid and reliable Likert type scale to identify students’ attitude towards tree and the environment. At the development process, existent scales were checked, experts’ opinions were taken, and draft scale was developed by determining attitude items. This draft scale was administered to 206 students from Clasroom Teaching, Social Sciences Teaching, Early Childhood Teaching, and Science Teaching programs at the Department of Elementary Education at Dumlupinar University. Validity and reliability of the scale were examined with the data collected from this group of students. In order to establish content validty of the scale, expert opinions were taken. Moreover, for the construct validty, the factor analysis was carried out. The results of the exploratory factor analysis showed that there were 24 positively written items explaining 60.18% of the total variance. Cronbach Aplha coefficient was found to be .91.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectAğaçen_US
dc.subjectÇevreen_US
dc.subjectÖğrencien_US
dc.subjectTutum Ölçeğien_US
dc.titleAğaç ve çevreye yönelik tutum ölçeği geliştirilmesien_US
dc.title.alternativeDevelopment of attitude towards tree and environment scaleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue38en_US
dc.identifier.startpage253en_US
dc.identifier.endpage262en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record