Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKırışık, Fatih
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:28:24Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:28:24Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1306-2174
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjNU16UXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1301
dc.description.abstractİnsan faaliyetleri nedeniyle doğanın zarar görmesi ve ekolojik dengenin bozulması dikkatleri doğaya çekmiştir. Doğadaki sorunların çözülmesinde önce çevre korumacı bir yaklaşım izlenmiştir. Fakat bu yaklaşımın sorunların çözülmesinde etkili olmadığı görülmüştür. Bu süreçte, doğa ile insan arasındaki ilişki biçimini sorgulayan derin ekolojik yaklaşım öne çıkmıştır. Derin ekoloji, ekolojik sorunların temelinde insan merkezli modern düşünce sisteminin yer aldığını ifade etmiştir. Bu kapsamda derin ekoloji, insan merkezli düşünce sistemi yerine doğa merkezli yeni bir düşünce sistemini önermiştir. Bu yeni düşünce sistemi, modern dünya görüşüne önemli bir alternatif sunmaktadır.en_US
dc.description.abstractDestruction of ecological balance and damages to the environment due to human activities have drawn our attention to the nature. Solution of environmental problems initially followed an environment-protective approach. However, it has been observed that these approaches haven’t been able to solve the problems. In this process, deep ecological approach, which questions the interaction between nature and humans, has evolved. Deep ecology has expressed that the core of the ecological problems rests on human-based modern thinking system. In this context, deep ecology has suggested a new nature-based thinking system instead. This new thinking system can provide an important alternative to the modern world perspective.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectÇevreciliken_us
dc.subjectEkolojien_us
dc.subjectDerin Ekolojien_us
dc.subjectSığ Ekolojien_us
dc.subjectEkosofien_us
dc.titleEkolojik sorunların çözümünde derin ekoloji yaklaşımıen_US
dc.title.alternativeDeep ecology approach to the solution of ecological problemsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEkonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage277en_US
dc.identifier.endpage299en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record