Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMetin Yılmaz
dc.contributor.authorAli Coşkun
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:28:28Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:28:28Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRNM01EWTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1313
dc.description.abstractRekabetin hız kazandığı günümüz piyasasında doğru bilgiye ulaşmak işletmeler için her geçen gün daha fazla öneme sahip olmaktadır. Gün geçtikçe hızla büyüyen ve önemi artan özel öğretim kurumları için de maliyetlerini doğru olarak belirleyebilmek bu nedenden dolayı gittikçe önem kazanmaktadır. Bu çalışma, faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin, özel bir ortaöğretim kurumunda öğrenci maliyetlerinin daha doğru hesaplanabilmesine katkı yapıp yapamayacağını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada Ankara'da bir ortaöğretim kurumu, model olarak seçilmiştir. Çalışmada görülmüştür ki, faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi ile geleneksel maliyet yöntemi maliyetleri arasında farklılıklar oluşmaktadır.en_US
dc.description.abstractAccess to appropriate and correct information is becoming more and more important for companies in today's market where competition has now become very strong. Therefore, identifying the costs correctly is getting more important for private education institutions which are rapidly growing and thus becoming increasingly important. This study aims to examine whether activity-based costing method would contribute to the calculation of student costs at a private secondary institution more accurately. A secondary school was chosen as the model for the purposes of the study. As a result of the study, it was found that there exist differences between the costs obtained as a result of activity-based costing system and traditional cost method.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleOrtaöğretim kurumlarında öğrenci birim maliyetlerinin hesaplanmasında modern bir yöntemen_US
dc.title.alternativeA modern method for calculating unit cost per student at secondary schoolsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.issue33en_US
dc.identifier.startpage277en_US
dc.identifier.endpage290en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record