Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorNilüfer Dalkılıç
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:28:29Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:28:29Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1309-1123
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRRNE5qSXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1316
dc.description.abstractÖzel emeklilik sistemi ile oluşan özel emeklilik fonları birçok OECD ülkesinde gelişme ve büyüme göstermektedir. Çalışmanın amacı OECD ülkelerinde emeklilik fonlarının değerlendirilmesini yapa- rak, özel emeklilik fonlarına göre OECD ülkelerinin hangi ülkelerle benzer yapıda olduğunu araştır- maktır. Çalışmada hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemleri kullanılmıştır. Belirlenen kümeler karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada her 2 yöntemde de Amerika ve Hollanda ülkelerinin ayrı olarak tek bir kümede yer aldıkları ve Türkiye’nin; Yunanistan, Portekiz, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, İtalya, Kore, Slovenya ülkeleri ile aynı kümelerde yer aldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe private pension funds that are formed in private retirement system have been making progress and growth in many of the OECD countries. The objective of this study is to make an assessment of pension funds (retirement funds) in the OECD countries and research to which countries OECD co- untries structurally resemble from the perspective of private pension funds. In this study hierarchical and non-hierarchical clustering methods have been employed and the clusters identified with respect to the 2 methods have been compared and assessed. The study has reached the conclusions that in this study the USA and the Holland countries have ranked among in a single set separately and Turkey has always fallen within the same clusters together with Greece, Portugal, Spain, Czech Republic, Slovak Republic, Italy, Korea, Slovenia countries.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleÖzel emeklilik fonlarının OECD ülkelerinde değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAssessment of private pension funds in the OECD countriesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFinansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue8en_US
dc.identifier.startpage35en_US
dc.identifier.endpage70en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record