Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorNilüfer Dalkılıç
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:28:31Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:28:31Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZNU9ESTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1323
dc.description.abstractÇalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren hayat dışı sigorta şirketlerinin 2008- 2010 dönemi itibariyle etkinliklerini değerlendirmektir. Çalışmada veri zarflama analizi yöntemine göre, girdi yönelimli ölçeğe göre değişken getirili BCC modeli ve Malmquist toplam faktör verimlilik endeksi kullanılmıştır. Elde edilen ölçek etkinliği değerleri ve Malmquist toplam faktör verimlilik endeksi değişim değerleri yorumlanmıştır. Etkin olmayan sigorta şirketlerine yönelik olarak referans kümeleri oluşturulmuştur. Ortalama ölçek etkinliği değerlendirildiğinde, 2008 yılına göre 2009 yılında sigorta şirketlerinin etkinliği artarken, 2010 yılında sigorta şirketlerinin etkinliği düşüş göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThe objective of this study is to evaluate the efficiencies of non-life insurance companies in Turkey since 2008-2010 period. In the study, according to data envelopment analysis method, BCC model with variable return according to input oriented scale and Malmquist total factor productivity index were used. The scale efficiency values and Malmquist total factor productivity index change factors were assessed. Reference sets were formed for non- efficient insurance companies. Assessing the mean scale efficiency, it was seen that the efficiency of insurance companies increased in 2009 compared to 2008 while it decreased in 2010.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleTürkiye’de hayat dışı sigortacılık sektöründe etkinl ik analizien_US
dc.title.alternativeEfficiency analysis ın non-life ınsurance sector in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMuhasebe ve Finansman Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue55en_US
dc.identifier.startpage71en_US
dc.identifier.endpage90en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record