Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGök, Kadir
dc.contributor.authorGök, Arif
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:28:32Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:28:32Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1302-9304
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjNU1ESXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1328
dc.description.abstractBu çalışmada, CNC freze tezgâhlarında delik delme işlemlerinde tezgâhın programlanması için DXF tabanlı bir program geliştirilmiştir. Bu program sayesinde AutoCAD ortamında çizilen 2 boyutlu çizimler üzerinde bulunan deliklerin diyalog metodu kullanılarak NC kodları oluşturulmaktadır. Geliştirilen algoritma ile DXF formatında kaydedilen çizimlerin geometrik bilgileri (deliklerin koordinatları) elde edilmektedir. Delme işlemi için gerekli delme parametreleri, program tarafından istenilmekte ve bu parametrelere bağlı olarak CNC Fanuc tezgâhları için gerekli NC kodları oluşturulmaktadır. Algoritma Excel altındaki Microsoft Visual Basic for Applications modülü kullanılarak geliştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, a DXF based Drilling Control is developed for programming of machine in drilling processes on the CNC milling machines. NC codes of holes on the 2D drawings drawn in the AutoCAD environment are generated using dialogue method by means of this program. With the developed algorithm, geometric information of drawings saved in the DXF format is obtained. The necessary drilling parameters for drilling process are requested by program, and the necessary NC codes for CNC machines are generated depending on these parameters. The algorithm is developed using Microsoft Visual Basic for Applications module under the Excel.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectDXFen_us
dc.subjectDelme Kontrol Sistemien_us
dc.subjectNC Koden_us
dc.subjectVisual Basicen_us
dc.titleCNC Freze tezgahları için DXF tabanlı bir delme kontrol sisteminin geliştirilmesien_US
dc.title.alternativeDevelopment of a DXF based drilling control system for CNC milling machinesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue45en_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.identifier.endpage22en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record