Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHakkı Şimşek
dc.contributor.authorAdnan Doğan
dc.contributor.authorMusa Şahin
dc.contributor.authorHasan Ali Gümrükçüoğlu
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:28:34Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:28:34Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1016-5169
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZeE9UWTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1335
dc.description.abstractBirçok çalışmada obezitenin kardiyak aritmi riskinde artış ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Çağımızda obezitenin yaygınlaşması ile birlikte kilo kontrolü amacıyla kullanılan gıda, bitki ve ilaçlara olan ilgi artmıştır. On dört yaşında bir kız yaklaşık bir saat önce başlayan çarpıntı şikayeti ile başvurdu. Kan basıncı 110/70 olup pariferik nabızları mevcut idi. Hastanın 10 gün boyunca 3x1 altın çilek meyve özünden oluşan haplardan aldığı öğrenildi. On iki derivasyonlu elektrokardiyografisinde (EKG) sürekli olmayan ventrikül taşikardisi (VT) vardı. Amiodaron infüzyonu ile sinüs ritmine döndürüldü. Transtorasik ekokardiyografi ve kardiyak manyetik rezonans (MR) görüntülemeleri normal olarak değerlendirildi. VT etiyolojisini saptamak ve tedavisi için önerilen elektrofizyolojik inceleme, hasta kabul etmediği için yapılamadı. İki yıllık takip boyunca hastanın beden kütle indeksinde (BKİ) azalma olmamasına rağmen çarpıntı şikayetinin tekrarlamaması ve aralıklarla yapılan ritim Holter incelemesinde ventrikül aritmisi saptanmamasından dolayı, VT’nin obeziteden ziyade altın çilek hapı kullanımından kaynaklanmış olabileceğini düşündük.en_US
dc.description.abstractSeveral studies have determined an associa- tion between obesity and increased risk of cardiac arrhyth- mia. Currently, due to the increased frequency of obesity, food-, plant-, and drug-based therapies for weight loss have gained great attention. A 14-year-old female patient pre- sented with complaints of palpitation of one-hour onset. Blood pressure was 110/70 mmHg and peripheral pulses were present. She had been using golden berry extract pill three times a day for 10 days. The electrocardiogram showed nonsustained monomorphic ventricular tachycardia (VT). Echocardiographic examination and cardiac magnetic resonance imaging (MRI) were normal. She returned to sinus rhythm following amiodarone infusion. She refused the electrophysiologic study, which plays a vital role in the diagnosis and establishment of the appropriate therapy. Al- though there was no decrease in body mass index (BMI) of the patient during the two-year follow-up, she had no complaint or evidence of VT on intermittent rhythm Holter studies. This case suggests the primary role of golden berry extract use in the development of VT, rather than obesity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKalp ve Kalp Damar Sistemien_US
dc.titleZayıflama amacıyla altın çilek meyve özü hapı kullanan 14 yaşında obez hastada gelişen bir idiyopatik ventriküler taşikardi olgusuen_US
dc.title.alternativeA case of idiopathic ventricular tachycardia in a 14-year-old obese patient due to golden berry fruit extract pills for weight lossen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalTürk Kardiyoloji Derneği Arşivien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume41en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage429en_US
dc.identifier.endpage432en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record