Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSultan Güçlü
dc.contributor.authorRuhi Selçuk Tabak
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:28:41Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:28:41Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1306-0945
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVM056UTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1356
dc.description.abstractAmaç: Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türü olmakla birlikte aynı zamanda kanserden ölümlerin başlıca nedenidir. Bu araştırma, kadınların meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesi hakkında bilgi ve uygulamalarını sap- tamak ve bu konularda gerçekleştirilen eğitim çalışmalarının bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını artırmada etkisini değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Yöntem ve Gereçler: Araştırma grubunu, Kütahya ili 80.Yıl İlköğretim Okulu’na bağlı Halk Eğitimi Merkezi’ne devam etmekte olan 15-49 yaş aralığında oku- ma yazma bilen, 33 kadın kursiyer oluşturmaktadır. Katılımcılara eğitimci tarafından hazırlanan ön test soruları eğitim programından üç gün önce uy- gulanmıştır. Eğitim programının tamamlanmasının ardından katılımcılara ön test olarak uygulanan anketler, beş gün sonra son test olarak yeniden uygu- lanmıştır. Veriler SPSS 14.0 istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Kendi kendine meme muayenesi hakkında bilgi sahibi olma durumu ile medeni durum karşılaştırıldığında evli olan kadınların bekâr olanlardan bu konuyla ilgili daha fazla bilgili oldukları gözlenmiştir (P<0.001). Çalışmada kadınlara yönelik düzenlenen meme kanseri ve kendi kendine meme muaye- nesi konusunda verilen eğitimin kadınların bilgi düzeylerinde bir artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır (P<0.001). Sonuç: Eğitim programı sonrasında kadınların bilgi düzeylerinde anlamlı ge- lişmeler belirlenmiştir. Sağlık personeli eğitim kurumları ile beraber meme kanseri erken tanısı için muayene yöntemleri hakkında kadınları bilinçlendir- meye yönelik eğitim ve tarama programlan düzenlemelidirler.en_US
dc.description.abstractPurpose: Breast cancer is not only the most common cancer type but also the basic factor for mortality among women caused by cancer. This study was planned to define women&amp;#8217;s knowledge levels and practices on breast cancer and breast self-examination, as well as to assess the impact of health educa- tion activities implemented on this topic improving women&amp;#8217;s knowledge and awareness. Materials and Methods: The study group consisted of 33 literate women in 15-49 age groups attending the courses in the Public Training Center of a primary school in K&uuml;tahya Province. A questionnaire developed by the researcher was answered by the participants three days before the interventional health education activities, as the pretest, and also five days after the intervention, as the posttest. The data were processed us- ing the SPSS 14.0. Results: Married women were found to have significantly higher knowl- edge levels in breast self-examination (P&lt;0.001). Consequently, in this study, a significant increase was estimated on women&amp;#8217;s knowledge levels after the educational intervention in breast cancer and breast self-exam- ination (P&lt;0.001). Conclusion: After the educational activity, significant progresses were de- fined on women&amp;#8217;s knowledge levels. Healthcare professionals should per- form training and screening programs together with educational societies to increase women&amp;#8217;s awareness on examination methods for early diagnosis of breast cancer.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleImpact of health education on improving women’s knowledge and awareness of breast cancer and breast self examinationen_US
dc.title.alternativeKadınların meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesi bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını artırmada sağlık eğitiminin etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMeme Sağlığı Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage18en_US
dc.identifier.endpage22en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record