Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEvren Seyrek
dc.contributor.authorHasan Tosun
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:28:42Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:28:42Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1300-1884
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnNE16VXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1360
dc.description.abstractRisk sınıflama sistemi, uygun sismik parametrelerinin seçiminde baraj güvenliği çalışanları için önemli bir rehber olarak değerlendirilmekte kritik baraj projelerinin güvenlik değerlendirmelerinde öncelik sağlamaktadır. Bu çalışmada, baraj yapıları için toplam risk analizin genel bir değerlendirmesi yapılmış ve farklı sismik tehlike analizlerinin (deterministik ve olasılıksal), risk hesapları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla ülkemizde yüksekliği 14,5 ile 186 m arasında değişen 14 adet beton baraj dikkate alınmıştır. Gerek deterministik gerekse olasılıksal esaslı değerlendirme sonucuna göre barajların %50’sinin orta risk sınıfı içine girdiği, geri kalanının ise yüksek risk sınıfına sahip olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe risk classification system is an important guide for dam safety officials to select appropriate evaluation procedures and to assign priorities for seismic safety evaluations of the most critical dams. In this study, general evaluation of total risk analysis is performed and effect of different seismic hazard methods (deterministic and probabilistic) on risk calculations is investigated. For this purpose, fourteen concrete dams with a structural height ranging from 14.5 to 186 m are taken into consideration. Both deterministic and probabilistic seismic hazard analyses show that 50 percent of dams have high-risk class and reminders have moderate-risk class.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleSİSMİK TEHLİKE ANALİZ YÖNTEMLERİNİN ÜLKEMİZDEKİ BÜYÜK BETON BARAJLARIN TOPLAM RİSKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİen_US
dc.title.alternativeINFLUENCE OF ANALYSIS METHODS FOR SEISMIC HAZARD ON TOTAL RISK OF LARGE CONCRETE DAMS IN TURKEYen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume28en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage67en_US
dc.identifier.endpage75en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record