Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCüneyt Kucur
dc.contributor.authorEda Şimşek
dc.contributor.authorOzan Kuduban
dc.contributor.authorİrfan Çelebi
dc.contributor.authorAli Okan Gürsel
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:28:45Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:28:45Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1300-7475
dc.identifier.urieng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1369
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada kronik otitis mediada (KOM) ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografinin (BT) endikasyonları, sonuçları ve sınırları araştırıldı ve hastalığın özellikleri ve komplikasyonlarının belirlenmesinde BT’nin klinik katkısı değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Bu çapraz kesitsel çalışmada, Ocak 2008 - Ocak 2010 tarihleri arasında KOM’si olan 50 hastanın (28 erkek, 22 kadın; ort. yaş: 34; dağılım 16-69 yıl) ameliyat öncesi BT sonuçları mastoidektomi sırasındaki cerrahi bulgular ile birlikte incelendi. Bulgular: Bilgisayarlı tomografi yumuşak doku, mastoid pnömonizasyonu, dural yükseklik ve temporal kemik yıkımı açısından, neredeyse %100 duyarlılık ile, yüksek düzeyde duyarlıydı. Lateral kanal fistüller, fasiyal kanal dehisansı, tegmen timpani erozyonu ve ossiküler bütünlüğün saptanmasına sınırlı bir katkısı vardı. Sonuç: Kronik otitis medianın ameliyat öncesi BT ile değerlendirilmesi, hastalığın derecesinin değerlendirilmesinde ve ameliyat sırasında oluşabilecek komplikasyonların önlenmesinde önemli bir kılavuzdur.en_US
dc.description.abstractObjectives: This study aims to investigate the indications, the results and the limits of preoperative computed tomography (CT) scanning in chronic otitis media (COM), and to evaluate the clinical contribution of CT in determining the nature and complications of the disease. Patients and Methods: In this cross-sectional study, the results of preoperative CT with operative findings during mastoidectomy in 50 patients with COM (28 males, 22 females; mean age 34 years; range 16 to 69 years) between January 2008 and January 2010 were analyzed. Results: Computed tomography was highly sensitive to the presence of soft tissue, mastoid pneumatization, dural height, and temporal bone destruction with nearly 100% sensitivity. Its contribution to detecting lateral canal fistulas, facial canal dehiscence, tegmen tympani erosion, and ossicular integrity was limited. Conclusion: Preoperative assessment of COM with CT produce important guidance to evaluate the extent of the disease and to prevent possible intraoperative complications.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleThe clinical value of temporal bone tomography in chronic otitis mediaen_US
dc.title.alternativeKronik otitis mediada temporal kemik tomografisinin klinik değerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKulak Burun Boğaz İhtisas Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage21en_US
dc.identifier.endpage25en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record