Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOylumlu, Muhammed
dc.contributor.authorDoğan, Adnan
dc.contributor.authorKilit, Celal
dc.contributor.authorAmasyalı, Basri
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:30:58Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:30:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1300-4778
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZMU5ESXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1379
dc.description.abstractElektrokardiyografi, miyokard enfarktüsünün lokalizasyonunda, tıkalı koroner arterin tespitinde oldukça faydalı bilgiler sağlamaktadır. Prekordiyal EKG derivasyonlarında ST segment elevasyonu tipik olarak sol ventrikül anterior duvarında enfarktüs ile karakterize olmasına karşın sağ koroner arterin proksimal tıkanıklığı olan durumlarda da nadir olarak rastlanabilir. Biz burada, bir saatlik göğüs ağrısı ile başvuran ve elektrokardiyografide prekordiyal derivasyonlarda ST segment elevasyonu olan ve yapılan koroner anjiyografide sağ ventrikül dalı tıkanıklığı bulunan hastayı sunacağız.en_US
dc.description.abstractElectrocardiography (ECG) is very important tool in diagnosis of myocardial infarction. It provides quite helpful information in determining the occluded coronary artery. Although ST-segment elevation in precordial ECG leads is characteristic for anterior left ventricular infarction, it may also be observed in proximal right coronary occlusion. We aimed to present a case of right ventricular branch occlusion mimicking anteroseptal myocardial infarction.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKalp ve Kalp Damar Sistemien_US
dc.subjectElektrokardiyografien_us
dc.subjectSağ Ventrikül Enfarktüsüen_us
dc.titleElektrokardiyografide anteroseptal miyokard enfarktüsünü taklit eden izole sağ ventrikül dalı tıkanıklığıen_US
dc.title.alternativeMimicking anteroseptal myocardial infarction on the electrocardiography isolated right ventricular branch occlusionen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalMN Kardiyolojien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage109en_US
dc.identifier.endpage111en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record