Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞerafettin Sevim
dc.contributor.authorDilek Şen
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:30:59Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:30:59Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJeU1qVTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1394
dc.description.abstractHalka açık şirketlerde Kurumsal Yönetim ve bunun derecelendirmesi gerek rekabet gerekse itibar konusu haline gelmiştir. Türkiye'de Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan düzenlemeler tüm şirketlerin kurumsallaşması felsefesiyle hazırlandığından Kurumsal Yönetim son yılların en önemli konularının başında gelecektir. Şirketlerin kurumsal yönetimi uygulayabilmeleri muhasebe sisteminin kurumsallaşmasıyla mümkündür. Bu kapsamda çalışmamızın amacı, Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi yaptırmak ve Kurumsal Yönetim Derecelendirmesinden yüksek not almak isteyen halka açık üç şirketin muhasebe sistemleri konusunda neler yapması gerektiğine yol gösterici öneriler sunmaktır. Muhasebe sisteminin kurumsallaşması şunları gerektirir: Şirketler; ? Muhasebe sistemlerinin organizasyonunu etkin yapılandırmalıdır. ? Muhasebe el kitabı hazırlamalı ve yazılı hale getirmelidir. ? Etik kodlar geliştirmeli ve şirketin karar alma süreçlerinde uygulanmalıdır. ? Bilgi açıklama politikaları doğru ve güvenilir bilgilere ulaşabilmeyi sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır. ? Bilgi teknolojileri; internet sitesi güncel ve bilgiye erişimi kolaylaştıracak şekilde dizayn edilmelidir. ? Sadece zorunlu denetim değil iç denetim ve denetim komiteleri de oluşturulmalıdır.en_US
dc.description.abstractCorporate Governance and its rating in publicly held companies has become a subject matter of both competition and prestige. Since the regulations introduced in the Turkish Commercial Code, have been prepared with the philosophy of the corporatization of all the firms, Corporate Governance shall become one of the most significant issues of the recent years. The capability of the implementation of corporate governance by the firms depend on the institutionalization of the accounting system. The object of this review is to enable Corporate Accounting Rating and to provide guiding suggestions to those companies who wish to achieve high grades in Corporate Accounting Rating regarding the accounting systems. The institutionalization of the accounting system required the following actions: The organization of the accounting systems of the firms should be realized in an effective manner, ? An accounting manual should be prepared and released in the form of a book, Ethical codes should be developed and should be applied on the decision making processes of the companies, The policies concerning knowledge explanation should be prepared in a manner that enables access to accurate and reliable information, The information technologies should be designed in an updated manner that will facilitate access to internet sites and to the available knowledge. Committees should be established not only for compulsory auditing, but also for internal audit processes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleKurumsal Muhasebe Derecelendirmesi ve Halka Açık Şirketlerde Uygulamasıen_US
dc.title.alternativeCorporate Accounting Rating and Its Practice in Publicly -Held Companiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİşletme Araştırmaları Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage148en_US
dc.identifier.endpage178en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record