Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErcan Yaşar
dc.contributor.authorMesut Alper Gezer
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:30:59Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:30:59Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1300-3623
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZMk9EZzJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1400
dc.description.abstractTürkiye ekonomisi 1960 yılından sonra düşük gelirli ve düşük orta gelirli ülke olarak 45 yıl geçirmiştir. 2004 yılında yüksek orta gelirli ülkeler seviyesine ulaşmıştır ve 10 yıldır bu grupta yer almaktadır. Daha önce yüksek orta gelirli ülke konumunda olup zamanla yüksek gelirli ülke konumuna gelen örneklere bakıldığında Porto-Riko, Uruguay ve Yunanistan gibi ülkelerin 19 yılda bu dönüşümü gerçekleştirebildikleri görülmektedir. Her ne kadar Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi konusunda dokuz yılı bulunsa da 2013 ve sonrası yıllarda yapısal dönüşümlerle birlikte kişi başı gelirinde yıllık ortalama %5 artış sağlayabilirse yüksek orta gelir tuzağına yakalanmadan yüksek gelirli ülkeler grubuna girmesi söz konusu olabilir.en_US
dc.description.abstractTurkish economy had passed 45 years as a low-income and lower-middleincome country after 1960. In 2004, Turkey rose to the level of Upper-MiddleIncome Countries and has been in this group for 10 years. It is evident that countries like Puerto Rico, Uruguay and Greece have achieved this transformation in 19 years considering the examples which had previously been Upper-Middle-Income countries and then rose to High-Income Level in the course of time. Although Turkey has 9 years to attain 2023 targets, Turkey may join High-Income group by avoiding Upper-Middle-Income Trap provided that it can annually achieve 5% increase on average in per capita income through structural transformations from 2013 onwards.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleTürkiye’nin orta gelir tuzağına yakalanma riski ve bu riskten kurtulma önerilerien_US
dc.title.alternativeRisk of Turkey’s falling into a middle-income trap and suggestions to avoid the risken_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMaliye Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue167en_US
dc.identifier.startpage126en_US
dc.identifier.endpage148en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record