Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEmel Çokoğullar
dc.contributor.authorBakko Mehmet Bozaslan
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:00Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0378-2921
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnMk5ERXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1410
dc.description.abstractBu makale 1960?ların sonlarından itibaren ortaya çıkan ve 1970?li yıllar boyunca tanımlanmaya çalışılan İslamcı kadın kimliğini oluşturan öğelerin nasıl geliştiğini ve İslamcı hareketin kadın aktörlerinin neden “cemiyet” odaklı bir söylemden yararlandığını incelemektedir. 1967?de ilk İslamcı kadın dergisi olan Seher Vakti?ni yayımlayan Şule Yüksel Şenler, tüm yurdu içine alan ve geniş kitleleri harekete geçirmeyi başaran kadınlara yönelik olarak üstlendiği “tebliğ” misyonu nedeniyle İslamcı kadın hareketinin ilk ve en önemli temsilcisi olarak tanınmaktadır. 1967-1980 arası dönemde, bu hareketin Şenler dışındaki Emine Aykenar, Sevim Asımgil, Bakiye Marangoz ve Mü’mine Güneş gibi diğer temsilcilerinin benzer söylemlerine Seher Vakti, Bugün, Yeni Asya, İttihad, Yeni İstiklal gibi İslami duyarlılıkları olan gazete ve dergilerde de rastlanmaktadır.en_US
dc.description.abstractThis article attempts to examine how the identity-making elements of Islamist woman, which emerged in the late 1960s and was tried to be defined during the 1970s, developed and why female actors of Islamist movements prefer to use the \\\\\\\\\\\\\\\"society\\\\\\\\\\\\\\\"-oriented rhetoric. Şule Yüksel Şenler, who published Seher Vakti -the first Islamist woman magazine- in 1967, has been known as the first and prominent representative of the movement for Islamist woman, because she undertook a mission of \\\\\\\\\\\\\\\"notification\\\\\\\\\\\\\\\" that made her successful in mobilizing the broad masses for the sake of woman. Between the period 1967-1980, the other representatives of Islamist woman movement, beside Şenler, such as Emine Aykenar, Sevim Asımgil, Bakiye Marangoz and Mü’mine Güneş, publicly used the similar narratives and argumentations in magazines and newspapers with Islamic awareness such as Seher Vakti, Bugün, Yeni Asya, İttihad and Yeni İstiklal.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.title1967-1980 ARASI DÖNEMDE CEMİYETİN KURTARILMASI MİSYONU İLE TANIMLANMAYA BAİLANAN “İSLAMCI KADIN” KİMLİĞİen_US
dc.title.alternativeThe Identity of the ‘Islamist Woman’ in the Regenerating Mission of Society, 1967-1980en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi SBF Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume69en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage835en_US
dc.identifier.endpage869en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record