Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKeser, Hafize
dc.contributor.authorAlakurt, Turgay
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:02Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1305-3515
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNeE1qUXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1433
dc.description.abstractBu çalışmada, sanal uygulama topluluğu üyelerinin bilgi paylaşma süreçlerinde ne tür davranışlar sergiledikleri ve toplulukları ile ilgili çeşitli görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma verileri nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılarak belirli ölçütleri karşılayan altı topluluktan elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak ortam kayıtları değerlendirme formu ve yarı yapılandırılnış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre topluluk üyelerinin en çok Bilgi Paylaşma, Görüş/Sohbet ve İstek etkinliklerinde bulundukları belirlenmiştir. Üyelerin en çok paylaştıkları bilgi türü ise Kaynak Paylaşma'dır. Topluluk üyelerinin gerçekleştirdikleri etkinliklerin ve paylaştıkları bilgi türlerinin cinsiyete, topluluğa üye olma süresine ve kullanılan iletişim aracına göre farklılaştığı belirlenmiştir. Üyelerin topluluğa katılma nedenleri incelendiğinde ise maddi nedenlerin ön planda olduğu görülmektedir. Üyelerin, bilgi paylaşma süreçlerinde en beğendikleri durum, iletilerine anında ve birden fazla dönüt alabilmeleri; en rahatsızlık duydukları durum ise konunun dağılması olduğu ortaya çıkmıştıren_US
dc.description.abstractKnowledge sharing is seen as one of the most vital processes for knowledge management and virtual communities of practice (VCoPs). In this study, knowledge sharing behaviors between members of VCoPs and opinions about their community were investigated. We employed a qualitative research design. Data were gathered on the members through online observation of the messages in the VCoPs. Additional data were collected via semi-structured individual interviews. The results of the survey showed that the majority of the activity was Sharing Knowledge, followed by Talk/Conversation and Request. The most common type of knowledge shared was Sharing Resource. Results also showed that there was a significant difference between gender, time to become a member, means of communication used, types of knowledge and activities. Our results showed that people are more likely to participate in such communities because of “tangible returns”. The findings revealed that sharer members appear to be main motivator. On the other hand, disrupted issues were seen a major barrieren_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectLifelong Learningen_us
dc.subjectİnformal Learningen_us
dc.subjectCommunities of Practiceen_us
dc.subjectKnowledge Sharing Behaviouren_us
dc.titleAn examination of the knowledge sharing behaviors between members of virtual communities of practiceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİlköğretim Online (elektronik)en_US
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage1331en_US
dc.identifier.endpage1351en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record