Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSarıkoyuncu, Ali
dc.contributor.authorYaşar, Öznur
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:02Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZd01EZ3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1437
dc.description.abstractBu çalışmada 1960- 1980 yılları arasındaki Türk aydınının, toplumsal alandaki gücüne vurgu yapılarak; din karşısında hangi tutum ve düşünce içerisinde yer aldığı bir örneklem çerçevesinde açıklanacaktır. Çünkü yaşanılan dönemin din anlayışını anlayabilmek, tarihsel değişim ve dönüşümde etkin olan aydınların dini tutumlarını incelemeye bağlıdır. Bu çerçevede; Erol Güngör’ün din anlayışı incelenecektir. Erol Güngör’ü seçmemizin sebebi; 1960 ile 1980 yılları arasında düşüncelerinden oldukça faydalanılan bir aydınımız olmasıdır. Öyle ki Erol Güngör döneminin sorunlarını çok iyi değerlendirmiştir. Ayrıca sunduğu çözüm önerileri hala geçerliliğini korumaktadır.en_US
dc.description.abstractThis study explores the faculty of Turkish intellectual in the society and their attitude to religion in line with some examples. It is a fact that in order to determine the current understanding of religion, we have to examine the approach of such intellectual who have impact on the society during its reform and transformation period. In this context, Erol Gungor understanding of religion will be examined. Erol Gungor chose. Because it is important in the years 1960 and 1980. The solutions offered suggestions are still valid..en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectAydınen_us
dc.subjectDinen_us
dc.subjectTürk Aydınıen_us
dc.subjectErol Güngören_us
dc.titleErol Güngör örneğinde 1960-1980 arası Türk aydını ve dinen_US
dc.title.alternativeTurkish intellectual and religion between 1960-1980, in the example of Erol Gungoren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue39en_US
dc.identifier.startpage259en_US
dc.identifier.endpage268en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record