Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorİlhami Günay
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:04Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:04Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNME5UZzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1465
dc.description.abstractKur'ân-ı Kerim, varlıkların temeli konusunda insanı bilgilendirmekte ve canlıların menşeinin su olduğunu kesin ifadelerle belirtmektedir. Suyun farklı şekillerde gökten inişi, yeraltı ve yerüstünde kullanıma hazır tutulması gibi özelliklerine ait çok sayıda ismine yer vermektedir. Kur'an-ı Kerim ayrıca; şimşek, rüzgâr vb. suyla alakalı olan isimlere de azımsanmayacak miktarda temas etmektedir. Bilhassa suyun, hayatı canlandırma ve güzelleştirme rolüne dikkat çekmekte ve bunu ahiretin varlığına delil kılmaktadır. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda suyun temiz, tatlı, tuzlu ve acı olması gibi vasıflarına da işaret etmektedir, suyun maddi temizliği, temizleyiciliği ve manevi kirliliği giderici özelliğine, moral desteği ve şifa vasıtası kılınmasına vurgu yapmaktadır. Kur'an, suyun farklı lezzette bulunmasına karşın bereket kaynağı olduğunu, hayatın değişik kesitlerinden örneklendirmektedir. Aynı şekilde suyun geçim kaynağı olduğuna ve dengeli indirilen suyun israf edilmeden kullanılması gerektiğine yer vermektedir. Kur'an-ı Kerim suyun, medeniyet kurmaktaki rolüne bazı olaylar üzerinden zımnen işaret etmektedir. Kur'an'da suyun en çok vurgulandığı alan, temsili bir anlatımla insanın; inancının, iradesinin ve davranışlarının tashihi ve terbiyesidir. İnanç eğitiminde, fert ve toplum olarak insanı taassuptan kurtarma ve inanç sapmalarını düzeltmeyi hedeflemiştir. İrade eğitimini, meşrubatların kullanımının kurallara bağlanması şeklinde vermektedir. Değer ve davranış eğitimini ise, erdemli davranışları kazandırma ve buna aykırı hareketten sakındırma şeklinde vermektedir. Kur'an-ı Kerim bütün bu konuları, mutlak hâkimin Allah olduğuyla bağlantılı olarak işlemektedir.en_US
dc.description.abstractHoly Qoran informs humanbeing about origins of the beings and indicates, with certain statements, that the origins of the life is the water. It points out about the different names of the water when it is decending from the sky in different shapes and and about the fact that it is ready to be used within the resources above and under ground. Holy Qoran also mentions hardly a few times about the names like lightening, wind etc., which are related to water. It especially draws attention about animating and adorning role of the water on the life and makes it proof of the existence of the hereafter. Holy Qoran also points out the qualifiacations of the water like being clean, fresh, salty, bitter; its properties like material cleaning and sweeping the spritual pollution. It emphasies the fact that the water created as a mean for healing from ilnesses and for moral support. Holy Qoran illustrates upon diffirents sectors of lif that the water is a blessing despite its existence in different flavors. In the same anner, It gives place to the fact that the water is a source of livelyhood and even-downloaded water must be used without being wasted. Out of some events, Holy Qoran implicitly refers to role of the water about establishing civilizations. With an imaginative narration, the area where the water is highlighted most is about correcting and nurturing the will, faith and behavior of the man. In the field of faith education Referring the water, Holy Qoran aims recovering the man, as an individual and sociaty, from bigotry and corrcting his faith deviations. It presents the will training as the use of soft drinks according to certain rules. On the other hand, it gives values and behavior training as giving virtuous behavior and forbidding it from breaching it. Holy Qoran examines all this subjects in connection with the fact that the absolute judge is Allah himself.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.titleKUR'AN-I KERİM'İN DÜNYA HAYATIYLA İLGİLİ AYETLERİNDE SUen_US
dc.title.alternativeWater in the Verses of Holy Qoran, Which is Related to Worldly Lifeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDinbilimleri Akademik Araştırma Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage205en_US
dc.identifier.endpage233en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record