Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜ. Gülsüm Polat
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:06Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1307-9778
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVMk5UYzJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1483
dc.description.abstractOsmanlı Devleti’nin savaşa girmesinden kısa süre sonra başlatılan Çanakkale Harekâtı başta İngiltere olmak üzere müttefiklerin büyük umutlar bağladığı ve neticesinin kolay ve hızlı biçimde alınacağına inandıkları bir operasyondu. İngiliz savaş kadrosunun en tepe noktasındaki isim olarak Savaş Bakanı Lord Kitchener başta olmak üzere diğer bazı yöneticiler eş zamanlı olarak İskenderun’a da bir çıkarma operasyonu başlatılması konusunda girişimde bulunmuşlar ve bu konuda Fransız müttefikleriyle fikir birliğine ulaşmaya çalışmışlardı. Oysaki daha Çanakkale operasyonunun ilk günlerinden itibaren bek- lenenin aksine kolay ve hızlı bir deniz zaferi elde edilemeyeceği anlaşılmıştı. Ayrıca İngiltere ve Fransa arasındaki müttefik olmalarına rağmen yaşanan güç mücadelesi, fikir ayrılıkları ve bilhassa Suriye’nin savaş sonrası statüsü noktasında mutabakatın tam olmaması nedeniyle İskenderun üzerine bir operas- yon planı hayata geçirilemedi. Bu noktada İngiliz makamları bölgedeki Ermeni nüfusunun desteğini alacaklarını ve burada bulunan az sayıda Osmanlı birliğinin harekâtın başarısını kolaylaştıracağını hesaplamalarına rağmen böylesi bir operasyona kalkışamadılar. Çanakkale’de sergilenen direniş önce Fransız müttefiklerini ve İngiliz savaş ekibini her türlü hazırlığa rağmen ikinci bir operasyon fikrinden kesin olarak vazgeçirdi.en_US
dc.description.abstractGallipoli Campaign, launched shortly after the Ottoman Empire’s entry into the WWI, was an ope- ration from which the allies, especially Britain, expected a fast and easy result. Lord Kitchener, British Secretary of State for War and the most important person in British war council, made joint attemps with the other officials to launch a landing operation in Alexandretta and for this purpose, they sought consensus with the French allies. Yet, even from the early days of the Dardanelles Campaign, it became clear that a victory would not be won easily and quickly contrary to expectations. Besides, despite being allies, the power struggle and controversies between Britain and France, especially the lack of consensus over Syria’s post-war status, prevented an operation on Alexandretta. Although at this point the British authorities expected that the Armenian population in the region would support them and the scarcity oOttoman troops in the region would ease the success of the operation, they did not dare such an opera- ion. Despite all preparations, the resistance in Gallipoli deterred the French allies and the British war council from launching a second operation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.titleI. Dünya Savaşı’nda müttefiklerin (İngiltere-Fransa) İskenderun çıkarması planı ve ikinci Çanakkale korkusuen_US
dc.title.alternativeLanding Operation Plain of Allies (Britain and France) on Alexandretta in WWI and Fear of the Second Gallipolien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGazi Akademik Bakışen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue14en_US
dc.identifier.startpage21en_US
dc.identifier.endpage47en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record