Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorNilüfer Dalkılıç
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:06Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1300-1795
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnd05EWXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1485
dc.description.abstractÖzet: Doğal afet riski, çok büyük ekonomik kayıplara neden olduğu için, doğal afet risk finansmanı kamu ve özel sektör işbirliğini gerekli kılmaktadır. Kamu-özel sektör işbirli- ği ile doğal afet riski azaltılmaya çalışılmakta ve finansal araçlarla riskin ortaya çıkar- dığı ekonomik kayıplar karşılanmaktadır. Çalışmanın amacı, doğal afetlerin risk fi- nansmanında kamu-özel sektör işbirliğinin önemine değinmek, bu çerçevede doğal afet finansmanında kullanılan finansman araçlarını incelemek ve Türkiye için değerlendir- mede bulunmaktır.en_US
dc.description.abstractAbstract: Since natural disasters cause huge economic losses, natural disaster risk fi- nancing requires the cooperation of public and private sectors. With such cooperation, the natural disaster risk could be mitigated, and the economic losses created by the risk could be compensated through financial instruments. The aim of the study is to point to the importance of the cooperation of public and private sectors in financing natural disaster risk, and to examine the natural disaster financing instruments for the case of Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.titleKamu-Özel Sektör İşbirliği Çerçevesinde Doğal Afet Risk Finansmanıen_US
dc.title.alternativeNatural Disaster Risk Financing Within the Framework of the Cooperation of Public and Private Sectorsen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalAmme İdaresi Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume47en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage117en_US
dc.identifier.endpage137en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record