Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMesut Öncel
dc.contributor.authorŞerafettin Sevim
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:07Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:07Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNME1qRXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1492
dc.description.abstractSon yıllarda yapılan araştırmalar ile birlikte itibarın ölçülebilir bir değer olduğunun anlaşılması, kurumsal itibarın nasıl yönetilebileceğini ilişkin tartışmaları beraberinde getirmiştir. Kurumsal itibar yönetimi farklı disiplinlerde çeşitli bilim insanları tarafından geniş bir şekilde çalışılmış olmasına rağmen, yükseköğretim alanında göreceli olarak sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, üniversitelerde kurumsal itibar yönetiminin bileşenlerinin üniversiteler ölçeğinde belirlenmesi ve yönetsel bir yaklaşım olarak Türkiye yükseköğretim sistemi içerisinde üniversitelerde yapılandırmasına ilişkin bir model geliştirmektir. Elde edilen veriler ışığında sürdürülebilir bir rekabet gücü sağlamada kurumsal itibar yönetiminin Türkiye'deki üniversiteler üzerinde yapılandırılmasına yönelik model önerisi sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractAlong with the research that has been carried out in recent years, realizing that the reputation is a measurable value has caused discussions about how to manage reputation. Although reputation management has been studied extensively by different scientists in different disciplines, there is relatively a limited number of study in the field of higher education. The aim of this research is to determine the corporate reputation management of universities at universities scale and develop a model for structuring it in universities within Turkey Higher Education system as an administrative approach. In the light of the gathered data, a model to structure the corporate reputation management for achieving a sustainable competitive strength in Turkish universities has been proposed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleSürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Kurumsal İtibar Yönetimi: Yükseköğretimde Yapılandırılmasına Yönelik Bir Model Önerisien_US
dc.title.alternativeCreating Sustainable Competitive Advantage through Reputation Management: A Model Development for Restructuring Higher Educationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİşletme Araştırmaları Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage139en_US
dc.identifier.endpage156en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record