Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorZümrüt Satı Ecevit
dc.contributor.authorFaruk Dursun
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:08Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:08Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZM01ERTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1498
dc.description.abstractBilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) gelişmesi yeni pazarlar ve yenilikçilik yolları açmıştır. Açık inovasyon örgütün kendine ait yenilik anlayışını aşarak tedarikçilerin, müşterilerin, iş ortaklarının ve diğer iç ve dış yenilikçi düşünce ve kaynakların kullanımını vurgulamaktadır. Açık inovasyonun hayata nasıl geçirileceği ve etkin bir şekilde nasıl uygulanacağı yeni bir iş sorunu haline gelmiştir. İş ekosistemi örgütün kendi yapısıyla beraber tedarikçileri, müşterileri, ortakları ve diğer grupları ile birlikte bir değer yaratma ve dönüşüm ağı sistemidir. Bununla birlikte örgüt yapıları bu oyuncular arasındaki ilişkileri keşfetmede yetersiz kalabilmektedir. Modüler sistemlerdeki e-öğrenme çözümleri işletmelerin farklı ihtiyaçlarına göre kolay adapte edilebilir ve öğrenme ihtiyaçlarına göre düzenlenebilir özellikler taşımaktadır. İşletmeler yenilikçi kalabilmek için ortak ve iş birlikçi öğrenme yöntemlerinin uygulanmasına yönelik yeni örgütsel yapılar geliştirmek zorundadırlar. Bu çalışmada iş ekosistemlerinde açık inovasyonu hayata geçirebilmek için e-öğrenme uygulamalarının önemi incelenmektedir. E-öğrenme açık inovasyon için ön koşul olarak kabul edilmedilir. Çünkü e-öğrenme ortak ilişkilerin yapılandırılmasına, rekabetçi bilgiye ulaşılmasına, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine ve ekosistemlerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır. Açık inovasyonu destekleyen e- öğrenmenin rolü oldukça açık olmasına karşın akademik araştırmalarda yeterli bir şekilde analiz edilmemiştir. Bugün inovatif özellikleri ile öne çıkan lider firmalar insan kaynaklarından tedarikçi ilişkilerine, müşteri ilişkilerinden dağıtım ağlarına kadar e- öğrenme yöntemlerini kullanmaktadırlar. Bu nedenle e-öğrenme, açık inovasyon ve iş ekosistemleri arasındaki etkileşimi değerlendirmek üzere literatür araştırması gerçekleştirilmiş ve iş ekosistemleri içinde e-öğrenme yöntemlerini kullanan Türkiye’deki inovatif firmaların uygulamalarından örnekler incelenmiştir. Bu örneklerden elde edilen bilgiler ışığında firmaların açık inovasyon için iş ekosistemlerini ve planlama stratejilerini yönetirken uyguladıkları e-öğrenme yöntemleri ve başarıları vurgulanmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe development of ICTs has opened up new markets and ways of innovating. Open innovation breaks the original innovation border of organization and emphasizes the use of suppliers, customers, partners, and other internal and external innovative thinking and resources. How to effectively implement and manage open innovation has become a new business problem. Business ecosystem is the network system of value creation and co-evolution achieved by suppliers, customers, partners and other groups with self-organization mode. Nevertheless, it misses exploring the very nature of the relationships between the numerous players evolving in the surrounding environment. E-learning solutions in modular systems could then be easily adopted to different needs of businesses and could be upgraded or downsized according to the immediate learning needs of the enterprise. Businesses to remain innovate have to develop new organisational structures for the implementation of cooperative and collaborative forms of learning. This paper examines the importance of e-learning applications for open innovation in business ecosystems. E-learning should be considered as prerequisite for open innovation. Because it enables enterprises to build collaborative relationships, access competitive knowledge, develop and deliver new products and services, strenghthening the development of business ecosystems. The e-learning role in supporting open innovation is implicit but not enough analysed in the academic researchs. Today leading firms with innovative features is seen that use of e- learning methods from human resources management to supplier relationship, from customer relationship to distribution networks. Therefore, literature review has been made on the interaction of e-learning, open innovation and business ecosystems structure. However, innovative firms in Turkey that use e-learning methods in business ecosystems were examined. In the light of evaluations obtained from this samples are highlighted to e-learning achievements when firms managing its business ecosystems and planning strategies for open innovation.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleUsing the e-learning methods for managing open innovation activities in business ecosystemsen_US
dc.title.alternativeİş ekosistemlerinde açık inovasyon faaliyetlerinin yönetimi için e-öğrenme yöntemlerinin kullanılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue42en_US
dc.identifier.startpage349en_US
dc.identifier.endpage358en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record