Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArzu Özyön
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:08Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:08Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpneU1qRXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1501
dc.description.abstractBu çalışma, Ziya Şakir (Soku)'nun Ömer Hayyam'ın Hayat ve Maceraları adlı romanını tarihsel bir roman olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Bu inceleme sırasında ilk olarak romanın adı, konusu ve izleklerine değinilecek, roman kısaca özetlenecektir. Daha sonra romanda anlatıcı ve aktarma yöntemi üzerinde durulacak, zaman ve mekân kullanımına değinilecektir. Sonraki bölümde kişiler ve kişilerin sunumuna yer verilecek, sonra sırasıyla olay örgüsü, başlangıç, çatışma, düğüm ve son gibi kurgulama tekniği ve öğeleri analiz edilerek, romanın dili ve üslubu konusunda bilgi verilerek çalışma tamamlanacaktır. Henüz 16 yaşındayken ilk eseri yayımlanan Ziya Şakir Soku, eserlerinin çoğunu Hüseyin Servet, M. Ziya, Hamid Nuri, Bahtiyar, Emekligil, Z. Melek, Abdülmüheymin gibi takma isimler altında vermiştir. Hukuk eğitimi almış olmasına rağmen edebiyat yönü ağır basan yazar, Terakki, Musavver Fen ve Edep gibi dergilerde yazmıştır. Mısır'da bulunduğu yıllarda sinemayla da ilgilenen Ziya Şakir, senaryo yazarlığı da yapmıştır. Aynı adlı romanından uyarladığı "Allah'ın Cenneti" senaryosu 1939'da M. Ertuğrul tarafından filme çekilmiştir. Bu çalışma sırasında, yaşamı boyunca üç yüze yakın eser vermiş olmasına rağmen, Ziya Şakir Soku'nun eserleri üzerinde çok fazla çalışma yapılmamış olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, bu çalışma engin tarih bilgisine sahip çok değerli bir yazar olan Ziya Şakir Soku'nun değerli bir yapıtını gün yüzüne çıkarmayı amaçlamaktadır. Böylelikle bugüne kadar ihmal edilmiş ve hak ettiği değeri görmemiş olduğu düşünülen yazarın diğer eserlerinin de okunması teşvik edilecek ve bu eserler üzerine çalışmalar yapılması konusunda katkı sağlamak yolunda bir adım atılmış olacaktıren_US
dc.description.abstractThis study aims to analyse Ziya Şakir (Soku)’s novel called Ömer Hayyam’ın Hayat ve Maceraları as a historical novel. During this analysis, first of all the name, subject and the themes of the novel will be mentioned and the novel will be summarized shortly. Then, the narrator and communication method in the novel will be focused on, time and place will be dealt with. In the latter part, the characters and the presentation of the characters will take place. After that fiction techniques and elements such as plot, beginning, conflict, node and ending will be analysed respectively and the study will be completed by giving some information about language and style of the novel. Ziya Şakir Soku, whose first work called Köylü Kızı was published when he was only sixteen, wrote most of his works under nicknames like Hüseyin Servet, M. Ziya, Hamid Nuri, Bahtiyar, Emekligil, Z. Melek, Abdülmüheymin. The author, whose interest in literature overpowered although he studied law, wrote for magazines like Terakki, Musavver Fen and Edep. Ziya Şakir who dealt with cinema when he was in Egypt, also wrote film manuscripts. He adapted the film manuscript from his novel called “Allah’ın Cenneti”, which was cinematized by M. Ertuğrul in 1939. During this study it was determined that Ziya Şakir Soku’s works were not studied on a lot although he wrote almost three hundred works. Therefore, this study aims to bring to light a valuable work of Ziya Şakir Soku, who was a talented author and had a deep knowledge of history. In this way, it will be encouraged that the other works of the author, who is thought to have been ignored and not to have been valued as he deserved, should be read and should be studied onen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleZİYA ŞAKİR (SOKU)’NUN SELÇUK SARAYLARINDA ÖMER HAYYAM’IN HAYAT VE MACERALARI ADLI ROMANININ TARİHSEL ROMAN OLARAK İNCELENMESİen_US
dc.title.alternativeTHE ANALYSIS OF ZİYA ŞAKİR (SOKU)’S NOVEL CALLED SELÇUK SARAYLARINDA ÖMER HAYYAM’IN HAYAT VE MACERALARI AS HISTORICAL NOVELen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage1135en_US
dc.identifier.endpage1146en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record