Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSüleyman Polat
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:09Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1307-9778
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnNE1UWXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1514
dc.description.abstractOsmanlı Devleti’nin savaşlarda başarı kazanmasının en önemli sebeplerinden biri sefer organizasyon- larını başarılı bir şekilde yürütmesiydi. Bir seferin başarılı şekilde yürütülmesi için birden fazla ve bazen birbirinden bağımsız hazırlıkların yapılması gerekmekteydi. Sefer esnasında bu organizasyonu eksiksiz ve muntazam yürütebilmek için elzem olan ihtiyaçlardan biri ise yeterli hazinenin sağlanabilmesiydi. Osmanlı Sefer organizasyonlarında en önemli gereksinimlerden olan sefer hazinesine dair en önemli kaynak sefer ruznamçeleri ve bu kayıtlar kullanılarak oluşturulan icmaller yani sefer bütçeleridir. Bu çerçevede bu makale iki ana konu üzerinde odaklanmıştır. Bunlardan ilki sefer ruznamçeleri (ve bütçe- lerinin) benzer nitelikteki kaynaklarla kıyaslanarak, fiziki özelliklerinin tanıtılıp açıklanmasıdır. İkinci üzerinde durulacak nokta ise sefer ruznamçelerinin (ve icmal yahut bütçelerinin) bir sefer hazinesine dair içeriğinin tespitidir. Devamında, tespit edilen içeriğin yanında, bu kaynakların Osmanlı askerî- malî tarihi için hangi açılardan önemli olduğunu gösteren izahlar yapılacaktır.en_US
dc.description.abstractOne of the main reasons of the success of the Ottoman Empire in wars was the successful campaign or- ganizations. It was necessary to carry out more than one and sometimes independent preparations to be successful in a campaign. Providing the adequate finance was one of the key requirements to conduct this organization flawlessly and properly during the campaign. The most important sources about the cam- paign treasure which is the most crucial requirement in Ottoman campaign organizations are campaign ruznamçes and icmals that are campaign budgets obtained by using these records. In this context this study focuses on two main points. Firstly, it aims to introduce and explain the physical specifications of campaign ruznamçes (and budgets) by comparing and contratsing them with similar sources. Secondly, this study aims to clarify the content of the campaign ruznamçes (and icmal or budgets)regarding a cer-en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.titleOsmanlı Askerî-Malî Tarih Kaynaklarından Sefer Ruznamçe Defterleri ve Bütçelerinin Kaynak Değeri Üzerine İncelemeler (XVI. Yüzyıl Sonu ve XVII. Yüzyıl İlk Yarısı)en_US
dc.title.alternativeSome Reviews Regarding the Resource Value of Campaign Ruznamçe Registers and Budgets from the Ottoman Military-Financial History Sources (Late XVI. Century and Early XVII. Century)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGazi Akademik Bakışen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage241en_US
dc.identifier.endpage268en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record