Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMurat Koç
dc.contributor.authorÖzlem Saçan
dc.contributor.authorMehmet Gamlı
dc.contributor.authorVildan Taşpınar
dc.contributor.authorAysun Postacı
dc.contributor.authorBayazit Dikmen
dc.contributor.authorEmel Fikir
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:13Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1304-0871
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZNU9UUTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1540
dc.description.abstractAMAÇ: Bu retrospektif çalışmada hastanemiz Ortopedi Kliniğinde yatan ve kalça protezi ameliyatı geçiren hastaların demografik özellikleri, yandaş hastalıkları, preoperatif laboratuvar değerleri, intraoperatif bulguları, postoperatif dönemde yoğun bakım ünitesine alınıp alınmamalarının, postoperatif morbidite ve mortalite oranlarına etkileri değerlendirildi. Yine bu çalışmada kalça protezi ameliyatlarında uygulanan cerrahi ve anestezi yöntemlerini, intraoperatif dönemde oluşan hemodinamik değişiklikleri, anestezi sonrası bakım ünitesinde kalış süreleri, ameliyat sırasındaki komplikasyonları belirlemeye çalıştık. YÖNTEMLER: Ocak 2008 - Aralık 2010 tarihleri arasında kalça protezi cerrahisi uygulanan hastaların retrospektif olarak takip formlarından demografik bulguları, ek hastalıkları, ameliyat öncesi laboratuvar değerleri, intraoperatif bulgular, postoperatif dönemde yoğun bakım ünitesine alınıp alınmamaları kayıt edildi. BULGULAR: Total 500 hastanın 167’si (%33,4) genel anestezi, 170’i (%34) kombine spinal epidural anestezi, 111’i (%22,2) spinal anestezi, 32’si(%6,4) lomber pleksus blokajı ve siyatik sinir blokajı kombinasyonu, 20’sinin (%4) de epidural anestezi yöntemi ile ameliyat edildiği tespit edildi. Taburculuk süresi rejyonel anestezi grubunda ortalama 5 gün iken genel anestezi uygulanan hastalarda 7 gün olarak belirlendi. SONUÇ: Parsiyel kalça protezi uygulanan hastaların ASA fiziksel durum skorlarının yüksek olduğu, yandaş hastalıkların daha sık görüldüğü, total kalça protezi uygulananlarda yoğun bakım ihtiyacının daha az olduğu, parsiyel kalça protezi uygulananlarda taburculuk süresinin kısa olduğu, 7 ve 30 gün içerisinde mortalitenin parsiyel kalça protezi uygulananlarda sık olduğu belirlendi.en_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: In this retrospective study we evaluated the demographic characteristics of patients that underwent hip replacement surgery in our orthopaedics clinic. Associated diseases, preoperative labaratory findings, intraoperative findings, and the effect of admission or refusal to intensive care unit on postoperative mortality and morbidity were recorded. Furthermore we tried to identify surgical and anaesthetic methods applied, intraoperative hemodynamic changes, length of stay in post anaesthesia care unit and postoperative complications. METHODS: Demographic characteristics, co-morbidities, preoperative labaratory findings, intraoperative findings, admission or refusal to intensive care unit of patients, who underwent hip replacement surgery between January 2008- December 2010 were enrolled. RESULTS: Out of total 500 patients, 33.4% (n=164) were operated under general anesthesia, 34% (n=170) under combined spinal-epidural anesthesia, %22.2 (n=111) under spinal anesthesia, %6.4 (n=32) under combined lomber plexus block and sciatic nevre block and %4 (n=20) under epidural anesthesia. Mean hospital stay was 5 days in general anesthesia group and 7 days in regional anesthesia group. CONCLUSION: ASA scores and incidance of co-morbidities were higher in partial hip replacement group. Admission to intensive care unit was lesser in total hip replacement group. Hospital stay was shorter in partial hip replacement group. Mortality rates in 7th and 30th day were higher in partial hip replacement group.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleKalça protezi ameliyatlarında uygulanan anestezi yöntemlerinin retrospektif olarak değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeRetrospective evaluation of anesthesia techniques for hip replacement operationsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Anestezi ve Reanimasyon Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume42en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage133en_US
dc.identifier.endpage139en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record