Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorNihal Derin Coşkun
dc.contributor.authorEren Işık
dc.contributor.authorAyşe Selcen  Şahin
dc.contributor.authorÇiğdem Börekçioğlu
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:16Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnNE5qZzRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1565
dc.description.abstractKütahya ili seramik ve çini üretiminde önemli bir tarihi geçmişe sahiptir. Geçmişte üretilen birçok çini ve seramik ürünün nasıl üretildiği ile ilgili günümüzde çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle günümüzde üretimi yapılan seramik ürünlerde Kütahya’da seramik üreticilerinin kullandığı yüksek poroziteli beyaz pişen bünyenin karakterizasyonu yapılarak pişirme davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bünyenin 1015 ?C’ de pişiriminde beyazlık değeri L*’ nin 89’un üzerinde, su emmenin %27,45, mukavemetin ise 282,42 kg/cm2 olduğu belirlenmiştir. Artan sıcaklıklarda ürünün pişirilmesiyle belirli ölçüde mukavemeti artmaktadır. Ancak diğer fiziksel özellikleri çok fazla değişmemiştir. Mukavemet dışında diğer özelliklerin değişmemesi nedeniyle ürünün yüksek sıcaklıklarda pişirilmesinin maliyeti arttıracağı bu nedenle 1015?C’ de pişirim sıcaklığının yeterli olduğu tespit edilmiştir. Daha yüksek mukavemetli ürün üretiminde ise 1160?Cpişirim sıcaklığının yeterli olacağı belirlenmiştir. Ancak, bu sıcaklıkta pişen bünyede kristobalit oluşması nedeniyle sır?masse uyumunun sağlanması gerektiği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractKütahya province has an historical importance in terms of ceramics and traditional hand made ceramics (also known as çini) production. There is no adequate knowledge on how the earlier ceramics and çini (from now on they will be called the ceramics) were made in Kütahya city. Therefore, for the determination of firing behaviors of presently produced ceramic products which made by ceramic manufacturers of Kütahya used high porosity white fired structures characterization has been made. The structure’s, that sintered in the temperature of 1015˚C, whiteness measurement L* is above 89, water absorption is %27, 45, strength value is 282.42 kg/cm2 were determined.   Strength of product has been substantially increased in the increasing temperature of firing. But another physical property hasn’t changed overmuch. Firing temperature in 1015˚C determined sufficient due to steady of another properties excluding strength and costs expensive. Firing temperature in 1160˚C identified sufficed for higher strength product manufacture. Glaze – masse adaptation must be supplied because of the cristoballite formation in the structure which has fired in 1160° C temperature.  en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleYüksek Poroziteli Beyaz Pişen Seramik Çamurunun Karakterizasyonuen_US
dc.title.alternativeCharacterization Of High Porosity White Fired Ceramic Clayen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage414en_US
dc.identifier.endpage420en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record